Árus Zsolt 2009

Luări de cuvânt: 34

Propuneri: 2

Întrebări: 1

Votare

 

Întrebări:

30.01.2009. Dl. Árus Zsolt: am şi eu o întrebare. Oare cunoştinţele mele geografice sunt incomplete? După cum ştiu localitatea Tuşnad Băi face parte din Ciucul de Jos. Este cineva în această sală care să ne spună, de ce nu face parte localitatea Tuşnad Băi din această asociaţie. Hot.3/2009

 

Propuneri:

13.02.2009. Dl. Árus Zsolt: în cazul în care trebuie să votăm şi despre persoane ar fi practic să votăm nominal şi pe urmă forma proiectului. Nu am de unde să ştiu cum voi vota, dacă nu ştiu despre cine este vorba. Propun ca în viitor prima dată să votăm cu vot secret persoanele şi pe urmă forma proiectului de hotărâre. Hot.20/2009

27.03.2009. Dl. Árus Zsolt: propunerea mea este valabilă şi pentru celelalte programe. Să evităm aparenţa că unii primesc bani în mod preferenţial. Modul cel mai simplu pentru a evita asemenea situaţii este următoarea: programul trebuie publicat, precum şi proiectele sosite, iar modul de punctaj al acestora trebuie făcut public. Hot.25/2009

 

Luări de cuvânt:

30.01.2009. Dl. Árus Zsolt: Un program de asemenea amploare - unde sunt prezenţi oameni de ştiinţă renumiţi, conferenţiari, parlamentari ale Uniunii Europene - trebuie organizat serios, nu cu trei zile înaintea începerii forumului. Nu înţeleg cum apare pe scrisoarea de intenţie, redactată de Asociaţia „Márton Áron" (care cuprinde numai câteva rânduri), antetul Consiliului Judeţean Harghita. De asemenea nu înţeleg cum poate să apare la articolul 2. următorul text. „conform raportului de specialitate". Noi aici adoptăm o hotărâre. Sper că nici iniţiatorul nu s-a gândit, ca acest proiect de hotărâre să fie adoptată în această formă. Repet, nu prea înţeleg conţinutul, nu am impresia că ar fi un program serios. Cu adoptarea acestei hotărâri ne facem de râs. Hot.8/2009

30.01.2009. Dl. Árus Zsolt: Art. 17, alin (4) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu completările şi modificările ulterioare sună în felul următor: „ Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este condusă de un preşedinte ales cu votul majoritar din rândul consilierilor din consiliul general al municipiului Bucureşti sau a consiliilor judeţene pe o perioadă de 4 ani. Această autoritate trebuia să se constituie până în august 2008. De atunci a trecut jumătate de an, în materialul prezentat sunt amintite anumite documente fără număr de înregistrare, teoretic având număr de înregistrare din anul trecut. Întrebarea mea este dacă aceste documente au fost făcute în anul trecut şi dacă da, atunci de ce nu s-a adoptat prezentul proiect de hotărâre atunci. Noi am primit proiectul de hotărâre fără lista membrilor... Dl. Árus Zsolt: doresc să subliniez încă o dată, că în rândul membrilor ATOP nu este nici o persoană în culorile MPP-ului. Încerc să-mi fac treaba fără a supăra pe oricine şi acelaşi lucru aştept şi de la ceilalţi. Hot.10/2009

30.01.2009. Dl. Árus Zsolt: Contribuţia proprie nu s-a modificat deloc faţă de anul precedent, însă au apărut noi elemente care lipsesc din hotărârea anterioară. Poate aduceţi aminte că din cauza acestui proiect a trebuit modificat bugetul pentru că cineva a greşit la condiţiile cerute în proiect. La art. III este trecut rezilierea Acordului de parteneriat din cauza neconformităţii acestui Acord cu regulamentul POR Măsura 5.2. Deci cei care se ocupă cu acest proiect nu fac o muncă temeinică şi din cauza lor noi tot trebuie să revenim asupra subiectului. Rog conducătorii instituţiei să fie mai pretenţioşi cu angajaţii şi să fie mai atenţi la munca lor. Hot.13/2009

30.01.2009. Dl. Árus Zsolt: poate vă aduceţi aminte, că eu am semnalat această diferenţă atunci când proiectul de hotărâre a fost înaintat spre adoptare. Dar nici atunci nu m-aţi luat în serios, şi proiectul de hotărâre a fost adoptat cu date inexacte, şi acum trebuie să revenim pentru corectare. Dacă m-aţi fi luat în serios atunci, acest lucru ar fi putut fi evitat. Faptul că cineva este atent şi observă lipsurile nu trebuie considerat un lucru negativ. Propun, ca în viitor, să mă luaţi în serios din când în când, ca să evităm revenirea de mai multe ori asupra aceleiaşi probleme. Hot.15/2009

13.02.2009. Dl. Árus Zsolt: mulţumesc pentru cuvântul acordat.

Despre şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita am aflat din ziarul Hargita Népe, ca de obicei. Invitaţia a apărut miercuri, deci domnul preşedinte ştia deja marţi că va convoca această şedinţă. Totuşi, materialul şedinţei l-am primit abia azi dimineaţă, neavând posibilitatea de a citi materialul care are mai multe zeci de pagini. În consecinţă, la votarea proiectelor de hotărâri mă voi abţine. Acest proiect de hotărâre merita o dezbatere mai amănunţită. Dacă 10% din venitul Consiliului Judeţean Harghita a rămas necheltuit, atunci conducerea consiliului nu şi-a făcut bine treaba. Acest proiect de hotărâre nu poate fi adoptat cu conştiiţa împăcată, în consecinţă voi vota cu „nu". Rugămintea mea este să evităm asemenea situaţii în anul 2009, pentru că nu este benefic judeţului Harghita.

13.02.2009. Dl. Árus Zsolt: doresc să accentuez numai un singur punct, fiindcă nici în cazul acestui proiect de hotărâre nu pot să spun că am citit în totalitate cu atenţie. În cursul anului 2008 s-a realizat un sistem de control al accesului personalului în clădirea sediului administrativ. După punerea în funcţiune a acestuia s-a constatat că sistemul necesită unele mici modificări, şi pentru realizarea acestei extinderi este nevoie de suma de 11 mii lei. Consider, că dacă o instituţie comandă o asemenea lucrare, şi acesta acceptă executarea pentru o anumită sumă, rolul instituţiei nu este de a găsii scuze pentru munca greşit executată. Hot.18/2009

27.03.2009. Dl. Árus Zsolt: aş începe cu ideea, că un proiect de hotărâre cu o asemenea complexitate necesită o prezentare mult mai amplă. În lipsa acestei prezentări doresc să reflectez numai la câteva chestiuni. Suma salariilor primite de angajaţii Consiliului Judeţean Harghita este egală cu încasările oraşului Gheorgheni pe un an, este vorba de o sumă imensă, deci putem cere de la angajaţi ca munca depusă să fie punctuală şi fără greşeli. În mai multe anexe am observat greşeli. De exemplu: într-una din anexe, la prima coloană este trecută campionatul naţional Enduro, iar în coloana f. este trecută „Forumul pedagogilor tineri", mai jos apare din nou campionatul naţional Enduro dar la coloana d. este trecută sub numele campionatul est-european Enduro. În anexa 3. rândul 5 este trecută suma de 23.000 lei iar în centralizator această sumă este 30.000. În anexa nr.4 rândul 4 suma de 40.000 lei nu coincide cu suma din centralizator care este 30.000 lei...Dl. Árus Zsolt: în ianuarie a fost adoptat un proiect de hotărâre conform căreia Consiliul Judeţean Harghita sprijină cu 2000 de lei competiţia de sprint cu atelaje canine. Conform hotărârii organizatorul este asociaţia sportivă Kriegel, iar în buget sunt trecute asociaţiile Yukon din Sânmartin şi For Fun din Remetea. Întrebarea mea este următoarea: este adevărat că hotărârile Consiliului Judeţen Harghita trebuiesc respectate de toată lumea? Dacă în hotărâre a fost trecut asociaţiei Kriegel, cum poate să apare mai târziu o altă asociaţie la un program unde Consiliul Judeţean Harghita este co-organizator. Toate acestea se întâmplă din banii publici ai judeţului. Doresc să primesc un răspuns la această întrebare, nu neapărat acum, poate fi şi în scris. Hot.21/2009

27.03.2009. Dl. Árus Zsolt: am verificat, pentru punctualitate şi vă pot spune că acum trei zile am trimis şi eu în scris o propunere de modificare care conţine părerea mea despre repartizarea sumelor pe cele trei zone ale judeţului. Corect ar fi ca cei mari să sprijine pe cei mici, nu invers. Am semnalat şi faptul că în materialul primit de noi, zona Gheorgheni primeşte 25,19%, zona Ciuc 43%, iar zona Odorhei 36,71% ceea este de 104,9%. Propunerea mea concretă este următoarea. Zona Gheorgheni să primească cu 1% mai mult. Suma repartizată oraşului Gheorgheni este aproape egală cu suma primită de localitățile din jurul oraşului Gheorgheni, rugămintea mea a fost, ca suma primită de oraşul Gheorgheni să fie completată cu 200.000 lei, suma fiind necesară la realizarea unui proiect foarte important şi anume reabilitarea sistemul de încălzire a celor două cartiere din oraş. Eu consider, că zona Ciuc poate să fie atât de grozav să renunţe la această sumă, acesta fiind doar 2% din suma ce i se cuvine. Pot să vă dau şi o propunere concretă de unde se poate retrage această sumă. Comuna Tomeşti primeşte 600 de lei pentru realizarea terenului de minifotbal cu gazon artificial, ar putea renunţa la 1/3 în favoarea oraşului Gheorgheni. Hot.22/2009

27.03.2009. Dl. Árus Zsolt: există un program „Dreptul pentru toţi". Acest program este sprijinit financiar de Consiliul Judeţean Harghita. Scopul acestui program este să aibă fiecare serviciu un jurist, iar acum aud că totuşi Serviciul juridic trebuie să redacteze proiectele de hotărâri. Ori există acest program „Dreptul pentru toţi" şi atunci fiecare direcţie este capabilă să redacteze proiectele de hotărâri ori să nu dăm bani pentru acest program şi să obligăm Serviciul juridic la redactarea lor. Hot.35/2009

27.03.2009. Dl. Árus Zsolt: nu este corect faţă de celelalte localităţi ale judeţului că mai multe dintre instituţiile sanitare ale municipiului Miercurea Ciuc sunt întreţinute de judeţ, cu toate că veniturile oraşului sunt mai mari. Nu aţi votat banii necesari pentru reabilitarea sistemului de încălzire a oraşului Gheorgheni dar veţi vota acest proiect de hotărâre. Hot.42/2009

27.03.2009. Dl. Árus Zsolt: acum opt luni am fost atenţionaţi despre importanţa adoptării proiectului de hotărâre, pentru că în caz contrar judeţul va pierde sume importante. Acest proiect de hotărâre a fost redactat în ianuarie dar nu a fost pus pe ordinea de zi nici în ianuarie şi nici în februarie. Am ţinut important să menţionez acest lucru, ca să fie clar pentru toată lumea nu fiecare urgenţă este întradevăr urgenţă. Acest proiect nu are încă forma definitivă, este plină de puncte, puncte. Să fie supus votului numai atunci când va fi definitivat. Hot.43/2009

27.03.2009. Dl. Árus Zsolt: după cum văd eu nici la Consiliul Judetean Harghita nu cunosc condiţiile cererii de finanţare. Anul trecut am adoptat o hotărâre în care alocăm bani pentru un proiect care nu îndeplineşte condiţiile cererii de finanţare. Pe platoul Ţechend nu va fi amenajat depozitul de deşeuri regional, deci logic acel drum trebuie restituit consiliului local de la care am preluat. Trebuie făcut o cercetare cine este responsabil că am cheltuit din banii judeţului pentru un drum care nu este de interes judeţean. Sunt împotrivă să cheltuim bani cu acest scop, repet, nu este de interes judeţean. Hot.44/2009

27.03.2009. Dl. Árus Zsolt: sunt unele programe pentru care la începutul anului Consiliul Judeţean Harghita încheie contract, doresc să subliniez nu am nimic împotrivă în acest caz concret, în timp ce pentru celelalte programe sunt publicate cerinţele de finanţare. Ar fi bine, ca la începutul anului să stabilim în buget suma propusă pentru sport, cultură, etc. şi aceste sume să fie accesibile prin cereri de finanţare... Dl. Árus Zsolt: Consider că şi domnul Petres Sándor a înţeles ce am spus mai devreme. Am încredere în comisia alcătuită din specialişti care sunt capabili să diferenţieze importanţa programelor şi pot administra banii în mod corespunzător. Important ar fi administrarea banilor în mod unitar. Hot.29/2009

27.03.2009. Dl. Árus Zsolt: nici până în prezent nu avem o strategie a sportului. Nu se ştie cine, cât şi de ce primeşte bani. Consiliul Județean Harghita are o mie de angajaţi, trebuie să aveţi unul care ştie câtuşi de puţini despre sport, să pregătească o strategie cu privire la sprijinirea sportului pe care consiliul va adopta. Hot.66/2009

27.03.2009. Dl. Árus Zsolt: probabil este un program foarte bun, dar necunoscut publicului larg. Dacă cineva participă la un astfel de program pe bani publici, atunci ar fi bine să ne prezintă şi nouă unde a fost şi ce a făcut. Şi aici este important publicarea programului... Dl. Árus Zsolt: până acum nu am citit nici un anunţ în ziar pe această temă, cu toate că citesc zilnic ziarele. Hot.71/2009

27.03.2009. Dl. Árus Zsolt: HG 1860/2006 modificat anul trecut, prevede următoarele: persoanei care ocupă o funcţie de demnitate publică, care se deplasează, în interesul serviciului, în alte localităţi din ţară, i se decontează cheltuielile de transport, indiferent de distanţa şi mijlocul de transport folosit. Cheltuielile de transport se decontează pe bază de documente justificative. Întrebarea este ce înţelegem noi sub denumirea documente justificative. Pentru decontarea cheltuielilor, noi ar trebui să dovedim prezenţa la şedinţă, şi nu faptul că am cumpărat benzina. În ţara asta, marea majoritate a oamenilor cumpără benzina şi nu fură, deci este inutil acest lucru. Este mult mai important dovedirea participării la şedinţă, cu acest scopt noi completăm de fiecare dată o declaraţie, care cuprinde participarea la şedinţă, şi faptul că s-a deplasat cu maşină proprietate personală. Acesta este un document justificativ. Hotărârea stabileşte suma decontabilă, adică contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi. Cum se va face decontarea dacă fac plinul numai odată la trei luni? Conform hotărârii nu trebuie să aducem bon fiscal ci document justificativ... Dl. Árus Zsolt: îl rog pe domnul preşedinte să numere de câte ori am cerut cuvântul şi numai după aceea să facă declaraţii cu privire ce este şi ce nu important pentru mine. Hot.80/2009

27.03.2009. Dl. Árus Zsolt: pe scurt, este vorba despre următoarele: şedinţele Consiliul Județean Harghita sunt publice. Pentru cei care nu pot participa la şedinţă vor avea posibilitatea de a accesa pe situl consiliului judeţean înregistrarea audio al şedinţelor. Este bine să ne gândim şi la posibilitatea de a face înregistrare video. La începutul şedinţei am primit un raport de specialitate care spune că sistemul în funcţiune al Consiliului Judeţean Harghita face înregistrarea într-un format care nu poate fi conversat în format MP3. Trebuie să vă fac cunoscut faptul că în ultimele luni de mai multe ori am vorbit cu reprezentanţii firmei producătoare a acestui sistem. De aceea deţin multe informaţii despre modul de funcţionare. În prospect putem citi următoarele: înregistrare şi arhivare digitală în format securizat şi MP3, este unul dintre serviciile oferite iar celălalt se referă la publicarea pe internet şi transmisie cu ajutorul camerelor robot împreună cu subtitrare. Firma producătore garantează existenţa acestor opțiuni, care momentan nu sunt puse în funcţie... Dl. Árus Zsolt: orice modificare este binevenită. Abia acum am primit adresa înregistrată la data de 20 martie, ar fi trebuit să găsiţi o modalitate ca noi să primim mai de mult acest amendament. Consider, că dacă materialul necenzurat va fi accesabil pe site, suntem de acord. Hot.84/2009

19.95.2009. După părerea domnului consilier Árus Zsolt, domnul preşedinte Borboly Csaba nu ţine cont de regulamentul privind adoptarea proiectelor de hotărâri, s-a ocupat în mod greşit de la bun început de problema depozitului de deşeuri. Domnul consilier s-a interesat de documentaţia de la Bruxelles privind separarea judeţelor în cadrul acestui program, nu înţelege motivul rezilierii înţelegerii între cele două judeţe. Hot.124/2009

19.05.2009. Observaţia domnului consilier Árus Zsolt cu privire la legitimaţia emisă de Consiliul Judeţean Harghita este ca acestea trebuie să fie bilingvă, iar în cazul eliberării copiilor după licenţă să fie plătite, dar nu cu sume aşa de mari cum este trecut în proiectul de hotărâre. Hot.120/2009

19.05.2009. Domnul consilier Árus Zsolt spune că conform regulamentului preşedintele este obligat să supună votului propunerile de modificare, domnul preşedinte nu a făcut acest lucru. Domnul consilier propune discriminarea pozitivă, astfel cultele mai mici primesc mai mulţi bani decât cei mari. În anexa doi, modelul de contract este greşit deoarece contractele nu se încheie cu acele culte ci cu persoanele juridice, o parohie, o episcopie etc. Hot.121/2009

30.06.2009. Domnul consilier judeţean Arus Zsolt nu înţelege în ce formă a fost adoptat art. 13 din proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului. Hot.131/2009

30.06.2009. Domnul consilier Arus Zsolt a menţionat faptul că ar fi bine ca fiecare tabără să fie sprijinit cu câte 10-10 mii lei şi să nu dea posibilitatea ca să fie obiectul unor comentarii politice. Hot.136/2009

30.06.2009. Domnul consilier Arus Zsolt consideră că aceasta este o iniţiativă fără de rost, face o dublură a Consiliului Judeţean Harghita. A obiectat faptul că în documentaţie nu figurează o dată în ceea ce priveşte rezervarea denumirii, astfel de asociaţii pot fi înfiinţate cu scopuri concrete, pentru servicii comunitare. Hot.139/2009

30.06.2009. Domnul consilier Arus Zsolt consideră incorectă excluderea judeţului Mureş din acest program şi nu este de acord cu denumirea „Munţii Noştrii". Hot.140/2009

30.06.2009. Domnul consilier Arus Zsolt a semnalat faptul că pentru acest program în buget sunt aprobate 30 de mii de lei, şi nu înţelege de ce figurează în proiectul de hotărâre 17 mii de lei. Hot.141/2009

25.09.2009. Domnul consilier Árus Zsolt specifică că rugămintea dumnealui nu se referea la întocmirea nominală a voturilor ci la notarea exactă a numărului voturilor pentru, împotrivă şi abţineri. Domnul consilier nu a fost mulţumit de modul cum a fost întocmit procesul verbal al şedinţei din 10 septembrie 2009.

25.09.2009. Domnul consilier Árus Zsolt a semnalat faptul că s-ar bucura foarte tare dacă acest proiect ar câştiga, pentru că nici până în ziua de azi nu sunt puse pe site-ul instituţiei toate hotărârile şi procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Judeţean Harghita. Hot.210./2009

25.09.2009. Părerea domnului consilier Árus Zsolt este că ar fi bine dacă Consiliul Judeţean nu ar fi un critic de artă şi nu ar decide ce piese şi în ce localităţi trebuie văzute ci ar însărcina un specialist care să decidă. Consiliul Judeţean s-ar îngriji doar ca banii să ajungă la acele sate care altfel nu ar beneficia de aceste spectacole. Hot.214/2009

25.09.2009. Părerea domnului consilier Árus Zsolt este, că această porţiune de drum trebuia restituit comunei Satu Mare după ce nu a fost realizat acolo depozitul de deşeuri. Hot.219/2009

15.10.2009. Domnul consilier Árus Zsolt are rugămintea ca în viitor şedinţele să se ţină la o oră mai timpurie decât seara, şi să nu mai primească ordine de zi care se modifică înainte de şedinţă. Menţionează că din proiectul de hotărâre trebuie scos alineatul care se referă la avizele comisiilor de specialitate. Hot.234/2009

30.10.2009. Domnul preşedinte Borboly Csaba l-a asigurat pe domnul Glodeanu că vor ţine cont de acest lucru, de fapt aşa a fost şi până acum. Hot.243/2009

18.11.2009. Domnul consilier Arus Zsolt menţionează că banii consiliului sunt mult mai valoroşi ca pentru un asemenea proiect de hotărâre să fie convocat consiliul. În legătură cu proiectul de hotărâre a subliniat că este foarte bun dar a pus întrebarea dacă s-a făcut modificările propuse de cele două ministere. Hot.268/2009

26.11.2009. După opinia domnului consilier Árus Zsolt diferenţa dintre cele două steaguri care au fost supuse dezbaterii publice este minimă. Unul dintre steaguri a fost proiectat de domnul Kónya Ádám la cererea Consiliului Naţional Secuiesc, de aceea ar fi fost de cuviinţă consultarea familiei domnului Kónya Ádám. Hot.269/2009

26.11.2009. Domnul consilier Árus Zsolt este de părere că sumele pentru cultele religioase trebuiau împărţite mai devreme şi că ar fi echitabil sprijinirea acelor biserici care nu sunt sprijinite de stat. Dumnealui propune ca suma de 10 mii de lei alocată bisericii ortodoxe să fie regrupată pentru construirea bisericii Sf. Ştefan din Gheorgheni. Hot.274/2009

 

Votare:

DA 51

NU 50

Abținere 18

Nu a Votat 12

Absent 8

 

ArusZsolt2009