Árus Zsolt 2010

Luări de cuvânt: 22

Propuneri: 17

Întrebări: 1

Votare

 

Întrebări:

19.05.2010. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt cere o explicaţie de ce trebuie trecut acest imobil în domeniul public al judeţului Harghita? HOT.136/2010

 

Propuneri:

26.02.2010. Domnul consilier Árus Zsolt cere ca punctul Diverse să fie trecut pe ordinea de zi.

26.02.2010. Domnul consilier Árus Zsolt, semnalează că în proiectul de hotărâre denumirea instituţiei este trecută în trei feluri diferite, art. 2 din punct de vedere formal nu corespunde prevederilor legale şi trebuie reformulate.

26.02.2010. Domnul consilier Árus Zsolt l-a adresat rugămintea către domnul preşedinte să se uite mai des la tabelă şi să dea cuvântul tuturor celor care cer cuvântul.

10.03.2010. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt informează pe colegi, că modificările propuse au fost formulate pe baza ideii ca organizaţiile civile să primească mai mult iar sumele propuse pentru marketingul consiliului să fie micşorate. Hot.32/2010

10.03.2010. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt precizează că următoarea propunere de modificare este valabilă şi pentru celelalte programe. Domnul consilier judeţean Arus Zsolt citeşte art. 27. din legea nr. 350/2005 şi după părerea sa comisia de evaluare trebuie desemnată de către consiliul judeţean şi nu prin dispoziţia preşedintelui. O altă propunere al domnului consilier judeţean Arus Zsolt este ca din toate programele să fie şterse restricţia în mod concret pentru ce pot solicita finanţare. Hot.34/2010

10.03.2010. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt propune împărţirea sumei pe trei scaune cu posibilitatea ca ei să decidă cum cheltuiesc acei bani. HOT.50/2010

22.04.2010. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt nu este mulţumit de modul în care sunt întocmite procesele verbale ale şedinţelor consiliului judeţean şi îi roagă pe cei care întocmesc procesul verbal să fie mai atenţi şi mai exigenţi.

22.04.2010. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că ar fi mai bine dacă aceste sporturi de echitaţie ar avea o singură asociaţie şi întreaga sumă ar fi dat acestuia să le împartă între ei. Domnului consilier judeţean menţionează că suma alocată pentru sprijinirea acestui program este foarte mică şi propune creşterea acestuia cu 4 mii de lei, suma ajungând astfel la procentul de 30% ca şi în cazul sprijinirii altor programe. HOT.71/2010

22.04.2010. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că ar fi mai bine acordarea sprijinului pe baza proiectelor depuse de asociaţiile sportive. După părerea domnului consilier judeţean este fără de rost includerea unei organizaţii între Consiliul Judeţean Harghita şi asociaţia sportivă. HOT.80/2010

22.04.2010. După părerea domnului consilier judeţean Árus Zsolt în cazul acestui program nu se aplică proporţionalitatea regională. HOT.84/2010

22.04.2010. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt spune că problemele amintite în proiectul de hotărâre sunt reale dar are îndoieli în privinţa rezolvării acestora în conferinţe. Banii ar trebui daţi pentru organizaţiile neguvernamentale care se ocupă cu asemenea cazuri, şi nu cheltuiţi pentru organizarea unor conferinţe. HOT.88/2010

19.05.2010. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt are rugămintea ca în cazurile în care Consiliul Judeţean Harghita participă ca membru într-o asociaţie, consilierii judeţeni să primească o informare despre activitatea asociaţiilor. HOT.130/2010

19.05.2010. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt cere de la Consiliul Judeţean Harghita să fie neutru când decide sprijinirea asociaţiilor. HOT.133/2010

21.09.2010. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt cere trimiterea materialelor în timp util pentru a putea fi studiate înainte de şedinţă. HOT.241/2010

14.10.2010. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că majoritatea din aceşti bani ar trebui cheltuiţi într-un alt mod şi nu doar pentru schimb de experienţă. Hot.253/2010

26.11.2010. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt are două propuneri pentru modificarea ordinii de zi, să fie inclus pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind revocarea hotărârii nr. 84/2009, depus anul trecut pe 30 noiembrie. De asemenea cere scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre de la punctul 12 şi includerea pe ordinea de zi al proiectului de hotărâre depus de dânsul.

16.11.2010. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că în momentul înfiinţării Camerei Agricole ar fi trebuit să fie numită o persoană tânără şi nu o persoană care urmează să iasă la pensie curând... Domnul consilier judeţean Árus Zsolt precizează că nu a calificat persoana domnului Márton István, ci a criticat doar situaţia care s-a creat. Hot.315/2010

 

Luări de cuvânt:

26.02.2010 Domnul consilier Árus Zsolt a semnalat că şedinţa decurge într-un ritm foarte alert.

26.02.2010. Domnul consilier Árus Zsolt îl roagă pe domnul preşedinte să respecte Regulamentul. Cu privire la proiectul de hotărâre precizează că fiind vorba de un proiect comun şi cheltuielile trebuie asumate în comun.

10.03.2010. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt susţine că nu s-a întâmplat nici un fel de majorare a sumei alocate pentru activităţile de sport este vorba doar de realocarea sumei propuse iniţial pentru Sport Club dintr-un capitol în altul şi cere informarea corectă a consilierilor judeţeni. HOT. 37/2010

10.03.2010. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt susţine că nu vede care este folosul judeţului Harghita de a fi membru într-o asociaţie. Cere o informare din partea asociaţiilor cu privire la activitatea acestora. HOT.59/2010

22.04.2010. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt se interesează asupra modului de obţinere a acestui sprijin. Subliniază că acest program este atât pentru şcolile maghiare cât pentru şcolile române. HOT.91/2010

22.04.2010. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt spune că după cum a înţeles dumnealui din acest proiect de hotărâre, se fac analize demografice şi ale forţei de muncă care nu sunt probleme specifice minorităţii. Institutul pentru minorităţi nu pentru asta a fost înfiinţat, iar Consiliul Judeţean Harghita ar trebui să respecte legea cu privire la folosirea limbii minorităţilor. HOT.95/2010

19.05.2010. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt menţionează că acest centru a fost creat abia de un an şi este a doua oară când se modifică hotărârea cu privire la funcţionarea acestuia. HOT.122/2010

11.06.2010. Domnul consilier judeţean Arus Zsolt prezintă îndoielile cu privire la reuşita acestui program, critică conţinutul expunerii de motive, după părerea dumnealui, cu astfel de proiecte consilierii judeţeni se fac de râs, şi îi este ruşine şi în numele colegilor. HOT.144/2010

11.06.2010. Domnul consilier judeţean Arus Zsolt critică din nou conţinutul expunerii de motive, este de părere că acest proiect de hotărâre s-a depus foarte târziu pentru că în câteva săptămâni începe Festivalul de Muzică Veche. HOT.145/2010

05.08.2010. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt menţionează că a primit materialul fără anexe şi că a avut o propunere de modificare depusă în scris pe care domnul preşedinte nu a supus votului. În opinia domnului consilier judeţean Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 este neconstituţională şi ilegală şi propune intentarea unui proces la contencios administrativ. Domnul consilier judeţean declară că Partidul Civic Maghiar nu este dispus să voteze proiecte de hotărâri ale căror bază este o ordonanţă de urgenţă ilegală. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt este de părere că din din punct de vedere principial proiectele de hotărâri cu privire la restructurarea instituţiilor nu sunt acceptabile. Deciziile trebuie luate la nivel local şi nu Guvernul să decidă cum şi când să fie reorganizate instituţiile. HOT.186/2010

21.09.2010. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt cere un raport care cuprinde unde, când în ce ramură sportivă a participat această asociaţie. HOT.244/2010

14.10.2010. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că solicitarea Ministerului Finanţelor Publice ar fi trebuit dezbătută în plen şi că preşedintele nu are competenţa de a emite dispoziţii în acest sens. HOT.251/2010

14.10.2010. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt prezintă proiectul de hotărâre în calitate de iniţiator şi ridică obiecţii cu privire la raportul juridic care însoţeşte proiectul de hotărâre... Domnul consilier judeţean Árus Zsolt cere aprobarea proiectului pentru ca toţi care nu participă la şedinţele Consiliului Judeţean Harghita să poată accesa înregistrările audio.

29.10.2010. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că s-au făcut prea multe modificări în materia proiectului de hotărâri. Hot.255/2010

29.10.2010. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că nu se poate înţelege modalitatea de acordare a punctelor în anexa proiectului de hotărâri. Hot.291/2010

29.20.2010. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că nu sunt suficiente date, expuneri de motive, strategii şi consideră că Guvernul nu va garanta o astfel de investiţie în judeţul Harghita. Hot.292.2010

26.11.2010. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că orice propunere de modificare la ordinea de zi trebuie supuse votului.

Domnul consilier precizează că atunci când bugetul este elaborat ar trebui să se ştie care e suma destinată cultelor, astfel cultele să ştie din timp ca în anul respectiv cum să şi planifice lucrările şi ce bani vor primi în anul respectiv de la Consiliul Judeţean Harghita. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că orice propunere de modificare la ordinea de zi trebuie supuse votului.

Domnul consilier precizează că atunci când bugetul este elaborat ar trebui să se ştie care e suma destinată cultelor, astfel cultele să ştie din timp ca în anul respectiv cum să şi planifice lucrările şi ce bani vor primi în anul respectiv de la Consiliul Judeţean Harghita. Hot.302/2010

26.11.2010. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt precizează că Consiliul Judeţean Harghita nu a plătit cotizaţia Asociaţiei Eco din Gheorgheni al cărui membru este. Hot.309/2010

17.12.2010. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt face observaţia că ar fi fost bine ca completul să primească din timp materialul. Hot.317/2010

17.12.2010. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că nu a primit materialul referitor la studiul de fezabilitate. Hot.320.2010

17.12.2010. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că nu are sens să se voteze mai întâi de textul hotărârii şi după aceea respectiva hotărâre să fie modificată prin includerea unui nume.

Deasemenea conform raportului juridic trebuie şters din preambul o referire la un text de lege. Hot.324/2010

17.12.2010. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că rolul Consiliului Judeţean ar fi crearea condiţiilor optime pentru întreprinzători... Domnul consilier judeţean Árus Zsolt întreabă că de ce trebuie să cotizeze un membru de onoare unei organizaţii, dacă efectiv nu poate da acei bani organizaţiei respective. Hot.332/2010

 

Votare:

DA 104

NU 115

Abținere 73

Nu a Votat 15

Absent 27

 

ArusZsolt2010