Árus Zsolt 2011

Luări de cuvânt: 41

Propuneri: 2

Întrebări: 1

Votare

 

Întrebări:

01.07.2011. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt întreabă dacă proiectul de hotărâre a fost elaborat conform raportului de specialitate al Direcţiei Generale de Administraţie Publică Locală. Hot.182/2011

 

Propuneri:

06.02.2011. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că o mare parte a banilor din cadrul acestui program se cheltuie pentru conferinţe, şi că trebuie modificată conţinutul hotărârii. Hot.61/2011

14.03.2011. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt propune schimbarea sistemului de finanţare a programelor judeţene din partea Guvernului României şi este de acord cu votarea acestor proiecte de hotărâri. Hot.94/2011

 

Luări de cuvânt:

1. 06.02.2011. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că din aceste proiecte lipseşte munca profesională. Hot.6.2011

2. 06.02.2011. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că nu este corect calculul cuprins în anexa hotărârii. Deasemenea consideră că taxa cerută pentru schimbarea numelui nu este justificată. Hot.45/2011

3. 06.02.2011. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că titlul programului este bun, dar conţinutul nu poate fi aprobat. Hot.56/2011

4. 11.03.2011. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt are obiecţii în ceea ce priveşte numerotarea proiectelor de hotărâri pe ordinea de zi şi precizează că aprobarea bugetului Consiliului Judeţean nu s-a făcut în mod legal şi propune ca această hotărâre să fie revocată şi să fie trecută pe ordinea de zi, iar acele proiecte de hotărâri la care lipsesc rapoartele juridice şi economice să fie scoase de pe ordinea de zi, astfel: proiectele de hotărâri pe ordinea de zi nr. 1, nr. 5, nr. 16, nr.29.

5. 11.03.2011. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt are obiecţii în ceea ce priveşte denumirea proiectului de hotărâre, cu denumirea de produse tradiţionale secuieşti respectiv a rezultatelor preconizate în urma derulării programului şi propune modificarea acestei hotărâri. Hot.78/2011

6. 11.03.2011. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt răspunde domnului consilier Glodeanu Cristinel în privinţa parteneriatelor cu diferite judeţe ale ţării. Hot.79/2011

7. 11.03.2011. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că legile din vigoare permit ca fracţiunea PCM să fie reprezentat în consiliul de administraţie a Spitalului de Psihiatrie Tulgheş. Hot.82/2011

8. 11.03.2011. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că raportul Clubului Sportiv "Sport Club Miercurea Ciuc" nu conţine date financiare despre modul de cheltuire a fondurilor primite. Hot.92/2011

9. 14.03.2011. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt are obiecţii privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 11 martie 2011.

10. 14.03.2011. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt solicită comunicarea în timp a proiectelor de hotărâri şi prezintă situaţia nefastă în care se află proiectul de dezvoltare a reţelei de apă şi canalizare a municipiului Gheorgheni. De asemenea, subliniază importanţa membrilor PCM, care au votat aprobarea tutor proiectelor de hotărâri din şedinţa extraordinară.

11. 25.05.2011. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt are obiecţii privind introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 136/2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 61/2011 privind aprobarea derulării programului „Promovarea valorilor familiale şi culturale" pe anul 2011, din capitolul Diverse, afirmând că pe ordinea de zi există un proiect de hotărâre având ca temă același subiect.

12. 25.05.2011. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt invocă lipsa informaţiilor privind sumele exacte la contribuţiile proprii ale consiliilor locale implicate în proiect. Hot.147/2011

13. 25.05.2011. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că anexele proiectului de hotărâre nu sunt complete. Hot.150/2011

14. 25.05.2011. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Harghita nu sunt respectate şi invocă lipsa rapoartelor de activitate anuale ale acestor instituţii care sunt descrise în Regulamentele de Organizare şi Funcţionare. Hot.157/2011

15. 25.05.2011. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că conţinutul proiectelor de hotărâri adoptate de către membrii Consiliului Judeţean Harghita, nu pot fi modificate ulterior, iar schimbările efectuate în Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita pot fi adoptate la o nouă şedinţă. Hot. 161/2011

16. 25.05.2011. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că pentru buna funcţionarea a spitalelor nu este benefică schimbarea în mod continuu a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita în Consiliile de Administraţie şi cere ca aceste schimbări să fie motivate. Hot.163/2011

17. 25.05.2011. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că Consiliul Judeţean Harghita sprijină doar acele activităţi la care este co-organizator iar acest criteriu a fost acceptat doar de organizatorii taberei EMI, în schimb sprijinul financiar acordat din partea Consiliului Judeţean Harghita pentru organizarea acestei tabere este foarte mică în raport cu sprijinul financiar destinat altor festivaluri. Hot.165/2011

18. 25.05.2011. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că dezbaterea acestui proiect de hotărâre în privinţa nominalizărilor la premiul PRO HARGHITA ar fi trebuit dezbătut la şedinţă închisă de către Consiliul Judeţean Harghita fără comunicarea prealabilă a nominalizărilor către nominalizații la acest premiu. Hot/167/2011

19. 25.05.2011. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că proiectul de hotărâre cuprinde modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 144/2011 şi nu aprobarea programului „Zilele Ţinutului Secuiesc în judeţul Harghita". Hot.169/2011

20. 25.05.2011. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că dezvoltarea turistică a regiunii este foarte importantă şi retragerea Consiliului Judeţean Harghita din aceste asociaţii nu este benefică obiectivelor stabilite de dezvoltare rurală şi turistică a judeţului Harghita. Hot.171/2011

21. 01.07.2011. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că proiectul de hotărâre cuprinde modificări de ultimul moment care n-au putut să fie analizate corespunzător de către comisiile de specialitate. Hot.175/2011

22. 01.07.2011. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că începând din anul 2005 redacţia ziarului Informaţia Harghitei ocupă locaţia din clădirea Consiliului Judeţean Harghita în mod ilegal şi ar fi important înfiinţarea unei comisii de specialitate pentru evaluarea situaţiei existente. Hot.179/2011

23. 01.07.2011. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că elaborarea în mod corespunzător a proiectelor de hotărâri ar reduce semnificativ intervenţiile consilierilor judeţeni la dezbaterea proiectelor de hotărâri. Hot.181/2011

24. 01.07.2011. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că în proiectul de hotărâre nu sunt prezentate sumele necesare elaborării lucrărilor menţionate. Hot.184/2011

25. 01.07.2011. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că finanţarea activităţilor sportive din partea Consiliului Judeţean Harghita ar trebui să se desfăşoare după o strategie adoptată la începutul anului. Hot.195/2011

26. 01.07.2011. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt cere o precizare privind situaţia acestor proiecte de hotărâri. Hot.204/2011

27. 01.07.2011. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că Asociaţia Întreprinzătorilor din Secuime - Székelyföldi Vállalkozók és Egyesületek Szövetsége nu are statutul de utilitate publică şi astfel Consiliul Judeţean Harghita nu poate să fie membru susţinător în această asociaţie. Hot.205/2011

28. 01.07.2011. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că conţinutul proiectelor de hotărâri adoptate de către membrii Consiliului Judeţean Harghita, nu pot fi modificate ulterior, iar schimbările efectuate în Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita pot fi adoptate la o nouă şedinţă. Hot198/2011

29. 20.07.2011. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că Ordinul Ministerului Turismului privind stabilirea nivelului cheltuielilor de realizare a paginilor web finanţate prin Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului" DMI 5.3 nu este în concordanţă cu cerinţele anului 2011. Hot.212/2011

30. 20.07.2011. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că proiectele de hotărâri neadoptate anterior datorită absenţei consilierilor judeţeni ar fi trebuit scoase de pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Harghita. Hot.214/2011

31. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că aceste asociaţii în mod repetat nu au elaborat raporturile anuale de activitate şi precizează că astfel de probleme s-au ivit şi la celelalte asociaţii la care Consiliul Judeţean Harghita este asociat. Hot.237/2011

32. 30.09.2011. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că raportul de specialitate a Direcţiei economice privind proiectului de hotărâre este nefavorabil şi în aceste condiţii proiectul de hotărâre nu poate fi aprobată. Hot.254/2011

33. 22.09.2011. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt menţionează că va ataca în instanţă aprobarea proiectelor de hotărâri care nu corespund normelor legale. Hot.264/2011

34. 25.11.2011. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că modificarea ordinii de zi a şedinţei ordinare invocă lipsa încrederii în consilierii judeţeni ai PCM-ului de a vota proiectele de hotărâri de mare anvergură şi solicită conducerea într-un ritm mai lent a şedinţei ca toate proiectele de hotărâri să fie dezbătute. Hot.298/2011

35. 25.11.2011. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că raportul juridic al Direcţiei Generale Administraţie Publică Locală enumeră unele modificări la proiectul de hotărâre care în forma actuală nu poate fi acceptată şi lipseşte raportul Direcţiei Economice. Hot.299/2011

36. 25.11.2011. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că autorităţile locale nu au în atribuţie dezvoltarea şi funcţionarea unor studiouri de televiziune şi până acum nu a auzit ca acest studio să fi făcut emisiuni de utilitate publică şi mai adaugă că tocmai în urma sesizării Curţii de Conturi a României acest proiect de hotărâre apare în ordinea de zi a şedinţei ordinare. Hot.301/2011

37. 25.11.2011. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt precizează că prima dată a cerut cuvântul în procedură dar nu a fost observată sesizarea dânsului iar în privinţa rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita consideră că aceasta conţine unele transferuri de sume între articole care nu sunt fondate corespunzător şi influenţează negativ sprijinirea financiară destinată culturii, tineretului, turismului şi a cultelor religioase. Hot.303/2011

38. 25.11.2011. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că Consiliul Judeţean Harghita derulează unele programe din care nu rezultă nici un rezultat şi populaţia Judeţului Harghita nu beneficiază de nici un folos în urma acestora. Hot.323/2011

39. 25.11.2011. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că această firmă a fost înfiinţată la iniţiativa domnului preşedinte Borboly Csaba cu motivarea ca aceasta va edita ziarul Hargita Népe, iar această firmă a cheltuit aproape toate fondurile din capitalul de înfiinţare şi ar trebui desfiinţată să nu mai cheltui fondurile publice... Domnul consilier judeţean Árus Zsolt cere ca domnul președinte Borboly Csaba să precizeze concret dacă dânsul este iniţiatorul acestor denunţuri. Hot.331/2011

40. 15.12.2011. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că propunerile consilierilor judeţeni trebuie supuse la vot aşa cum prevăd legile în vigoare şi mai precizează că modificarea bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Harghita constă în special în diminuarea subcapitolelor care prevăd sistemul de sănătate care nu a fost explicat corespunzător în prezentarea proiectului de hotărâre. Mai adaugă că în bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Harghita sunt unele capitole şi subcapitole la care sunt sume propuse dar nu sunt concretizate la ce anume vor fi cheltuite, şi mai precizează că consilierii judeţeni nu au primit în totalitate materialele legate de proiectul de hotărâre în cauză. Hot.337/2011

41. 15.12.2011. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că din materialul ataşat la proiectul de hotărâre lipsesc contractele de asociere şi precizează că consilierii judeţeni nu au primit rapoartele de activitate a acestor asociaţii pe anii trecuţi. Mai menţionează că domnul preşedinte Borboly Csaba conduce de fiecare dată şedinţele Consiliului Judeţean Harghita fără respectarea normelor legale. Hot.347/2011

 

Votare:

DA 116

NU 138

Abținere 56

Nu a Votat 30

Absent 5

 

ArusZsolt2011