Becze István 2010

Nu a sprijinit aprobarea hotărârilor: 2010

 

34/2010. Privind aprobarea „Programului anual de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap din judeţul Harghita" pe anul 2010 al Consiliului Judeţean Harghita

58/2010. Privind aprobarea cooperării judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Federația Organizațiilor de Tineret din Regiunea Ciuc în vederea derulării programului „Pista de bicicletă Lacul Dracului, ca abordare adaptativă civilă a schimbării climatice, a conservării biodiversităţii şi a managementului ariilor degradate în zonele ocrotite de Natura 2000 şi în depresiunea Ciucului de Sus"

59/2010. Privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia Naţională a Surzilor din România Filiala Harghita

60/2010. Privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România pe anul 2010

61/2010. Privind probarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Adunarea Regiunilor Europene pe anul 2010

Privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Centru pe anul 2010

62/2010. Privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei" pe anul 2010

103/2010. Privind aprobarea defalcării sumei de 1770,00 mii lei, reprezentând cofinanţarea proiectului Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Harghita în anul 2010

104/2010. Privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la proiectul INSIGHT-informaţii pentru dezvoltarea durabilă şi dezvoltarea agriculturii judeţului Harghita

185/2010. Privind repartizarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita pentru oraşul Cristuru Secuiesc

209/2010. Privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 21/2010 al Consiliului Județean Harghita privind programul de promovare turistică al județului Harghita pe anul 2010, precum și aprobarea cooperării județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Universitatea Babeș-Bolyai, Extensia Universitară Gheorgheni

211/2010. Privind rectificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 135/2010 privind aprobarea studiului de oportunitate, pentru stabilirea redevenţei minime pentru spaţiile concesionate prin negociere directă cu destinaţie de cabinete medicale aflate în imobilele din domeniul public sau privat al Judeţului Harghita

241/2010. Privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Harghita

242/2010. Privind modificarea Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna

243/2010. Privind aprobarea achitării cotizaţiei pe anul 2010 a Consiliului Judeţean Harghita, decurgând din calitatea de membru în asociaţiile microregionale din judeţul Harghita

244/2010. Privind aprobarea majorării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia "Club Sportiv al Consiliului Județean Harghita" pe anul 2010

245/2010. Privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita Clubului Sportiv Progym pe anul 2010

246/2010. Privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita a locuinţelor de serviciu pentru medici din Miercurea Ciuc, str. Mikó nr. 1, şi aprobarea nivelului chiriei

247/2010. Privind revocarea dreptului de administrare, de la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, asupra a unor spații din incinta clădirii Spitalului Policlinic Bălan, situat în orașul Bălan str. 1 Decembrie 1918 nr. 32, aparţinând patrimoniului judeţului Harghita

248/2010. Privind aprobarea solicitării transmiterii unor imobile din domeniul public al statului Român și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, în domeniul public al Județului Harghita și în administrarea Consiliul Judeţean Harghita

249/2010. Privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 146/2008 privind aprobarea activităţilor prin care a fost implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „TEAM - Training pentru eficientizarea Administrației" finanțat din cadrul Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative, Axa prioritară 1 "Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice" DMI. 1.3. "Îmbunătățirea eficacității organizaționale" şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

284/2010. Pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 207/2009 privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita la selecţia de proiecte din cadrul „Programului Operaţional Regional 2007-2013; Axa prioritară 3; Domeniul major de intervenţie 3.2. – Reabilitarea/modernizarea /dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare

285/2010. Privind aprobarea cofinanțării achiziției aparaturii de radiodiagnostic mobil cu amplificator de imagine pentru Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc

286/2010. Privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ judeţean, cu modificările şi completările ulterioare

293/2010. Privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 5/2010 privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Pe urmele legendelor harghitene" finanțat din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. "Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", DMI 5.3. „Promovarea potențialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică", Operațiunea "Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice" şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

294/2010. Privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager al Şcolii Populară de Artă şi Meserii a Judeţului Harghita, respectiv constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor

295/2010. Privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager al Bibliotecii Judeţene „Kájoni János", respectiv constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor

296/2010. Privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager al Centrului Cultural şi de Arte Lăzarea, respectiv constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor

297/2010. Privind aprobarea cooperării Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Asociația Județeană de Handbal Harghita în vederea derulării "Cupei de handbal al Consiliului Județean Harghita" respectiv cu Asociația Fotbal Club Odorheiu Secuiesc în vederea derulării "Fotbal 2010-Consiliul Județean Harghita" în cadrul Programului de sprijinire a diferitelor sporturi alternative specifice judeţului Harghita

298/2010. Privind modificarea Hotărârii nr. 224/2010 privind unele măsuri de reorganizarea managementului şi înfiinţarea Consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc şi al Spitalului de Psihiatrie Tulgheş