Beder Tibor 2009

Nu a sprijinit aprobarea hotărârilor: 2009

 

187/2009. Privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Szász Jenő

298/2009. Privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2009

299/2009. Pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice a investiţiei „Realizarea unei rampe pentru acces autonom în sediul Consiliului Judeţean Harghita a persoanelor cu handicap locomotor"

301/2009. Privind aprobarea nivelului taxelor speciale pe anul 2010 pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean Harghita la instituţiile publice finanţate de Consiliul Judeţean Harghita

302/2009. Privind aprobarea Avizelor Unice emise de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, eliberate în luna decembrie 2009

303/2009. Privind modificarea Hotărârii nr. 25/2oo9 a Consiliului Judeţean Harghita, privind darea în folosință gratuită pe termen de 24 luni a dotărilor achiziționate în cadrul programului „Promovarea construirii terenurilor de joacă în localităţile judeţului Harghita", pentru unele consilii locale din județul Harghita

305/2009. Privind aprobarea introducerii plății terapiilor/serviciilor furnizate în Centrele de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu din Miercurea Ciuc și Odorheiu Secuiesc, pentru beneficiarii care nu sunt încadrați într-un grad de handicap

307/2009. Privind aprobarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Kájoni János"

308/2009. Privind aprobarea statului de funcţii al Centrului Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

309/2009. Privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 75/2003 cu privire la aprobarea organigramei şi al statului de funcţii al Serviciului Public de Management Energetic Harghita

310/2009. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 108/2006, privind aprobarea înfiinţării "Agenţiei de Dezvoltare Judeţeană Harghita" a regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale acesteia

311/2009. Privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 81/2009 a Consiliului Judeţean Harghita pentru aprobarea Programului de lucrări pe drumurile judeţene pe anul 2009, finanţat din Fondul bugetar local

312/2009. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr 3/2005 privind aprobarea înfiinţării Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Harghita

313/2009. Privind reorganizarea aparatului de specialitate a Consiliului Judeţean Harghita, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

314/2009. Cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 75/2009 privind aprobarea derulării programului „Promovarea imaginii publice a judeţului Harghita" al Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2009, cu modificările și completările ulterioare

315/2009. Privind modificarea Hotărârii nr. 74/2009 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea derulării Programului „Dezvoltarea resurselor umane şi întărirea relaţiilor cu autorităţile locale", cu modificările ulterioare

316/2009. Privind aprobarea modificării statului de funcţii a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

317/2009. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 216/2009, cu privire la aprobarea Modelului Acordului de Cooperare privind Furnizare de Produse Alimentare și a cantități de produse alimentare care urmează să fie furnizate către consiliile locale din Județul Harghita din cadrul PEAD 2009

318/2009. Privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei Producătorilor de Cartofi Burgocomciuc