Bende Sándor 2009

Luări de cuvânt: 1

Propuneri: 0

Întrebări: 0

Votare

 

Întrebări:

 

Propuneri:

 

Luări de cuvânt:

 28.05.2009. Observaţiile domnilor consilieri Györgypál László si Bende Sándor se referă la faptul că această porţiune de drum nu reprezintă o prioritate pentru zona Gheorgheni, rugămintea lor fiind ca, în viitor, dacă vor avea posibilitatea de a înainta cereri de finanţare pentru POR drumurile Borsec- Orotva şi Ditrău-Tulgheş să aibă prioritate. Hot.215/2009

 

Votare:

DA 133

NU 0

Abținere 0

Nu a Votat 0

Absent 6

 

BendeSandor2009