Bende Sándor 2010

Nu a sprijinit aprobarea hotărârilor: 2010

 

29/2010. Privind aprobarea Avizelor Unice emise de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, emise în luna februarie 2010

80/2010. Privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia "Harghita Sportclub"judeţul Harghita

81/2010. Privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia "Harghita Sportclub" pe anul 2010

159/2010. Privind aprobarea Avizelor Unice emise de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, emise în luna iunie 2010

197/2010. Privind numirea în funcţia de conducere de şef serviciu, cu contract de muncă pe durată nedeterminată la Serviciul Public de Management Energetic Harghita, a doamnei Miklóssy Ildikó

201/2010. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 73/2005 înființarea, organizarea și funcționarea, Serviciului Public de Pază al Obiectivelor de interes Județean Harghita

210/2010. Privind stabilirea numărului de autovehicule și a consumului lunar de carburanți pentru parcul auto al Consiliului Județean Harghita

239/2010. Privind aprobarea programului „Reprezentare, promovare şi desfăşurarea activităţilor internaţionale a judeţului Harghita pe lângă instituţiile Uniunii Europene" pe anul 2010

250/2010. Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2010

289/2010. Privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 42/2010 a Consiliului Județean Harghita privind aprobarea derulării Programului de informare, consultanţă şi de dezvoltare a organizaţiilor neguvernamentale din judeţul Harghita pe anul 2010