Bende Sándor 2011

Nu a sprijinit aprobarea hotărârilor: 2011

 

14/2011. Privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la programul internaţional Eurodyssée de dezvoltare a resurselor umane pe anul 2011

86/2011. Privind modificarea Hotărârii nr. 321/2010 a Consiliului Județean Harghita privind aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru proiectul "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Harghita"

217/2011. privind darea în folosinţă, cu titlu gratuit, oraşului Cristuru Secuiesc a suprafeţei de 11.935 mp, reprezentând zona de siguranţă a DJ 137, pe sectorul km 19+126 – 22+536, pe partea stângă, cu destinaţie de pistă pentru biciclişti în oraşul Cristuru Secuiesc, din cadrul Programului de realizare a pistelor pentru biciclişti al Ministerului Mediului şi Pădurilor, aparţinând domeniului public al judeţului Harghita

250/2011. privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea oraşului Borsec, a obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea băii locale din oraşul Borsec", realizat în cadrul programului „Reabilitarea băi tradiţionale"

266/2011. privind numirea în funcţia publică de conducere de şef serviciu la Camera Agricolă a Judeţului Harghita, a doamnei Máthé Emma

268/2011. privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

269/2011. privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 septembrie 2011

270/2011. privind stabilirea tarifelor pentru închirierea ocazională a unor corturi, standuri cort și standuri pentru expoziții aflate în proprietatea județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita

271/2011. privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările "Alimentarea cu apă a localităților sub 300 de locuitori: Alimentare cu apă în localitatea Obrănești, comuna Ulieș; alimentare cu apă în localitatea Arvățeni, comuna Feliceni; alimentare cu apă în localitatea Inlăceni, comuna Atid; alimentare cu apă în localitatea Firtănuș, comuna Avrămești – etapa a II-a; alimentare cu apă în localitatea Mujna, comuna Dârjiu

272/2011. privind aprobarea transmiterii în comodat Editurii Hargita Népe al unui birou situat în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. 1 Decembrie 1918, nr. 7, județul Harghita, aparținând domeniului privat al județului Harghita și în administrarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita