Benyovszki Lajos 2010

Luări de cuvânt: 1

Propuneri: 0

Întrebări: 0

Votare

 

Întrebări:

 

Propuneri:

 

Luări de cuvânt:

22.04.2010. Domnul consilier judeţean Benyovszki Lajos prezintă proiectul de hotărâre. Obiectivul de investiţii „Alimentarea cu apă a localităţilor Avrămeşti şi Cecheşti, comuna Avrămeşti, judeţul Harghita”, construit în baza Programului de alimentare cu apă la sate aprobat prin H.G. nr. 687/1997 şi recepţionat în anul 2007, se află în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita. Comuna Avrămeşti solicită trecerea obiectivului de investiţii „Alimentarea cu apă a localităţilor Avrămeşti şi Cecheşti, comuna Avrămeşti, judeţul Harghita” din domeniul public al judeţului Harghita în domeniul public al acesteia. Comuna Avrămeşti îşi motivează solicitarea prin faptul că pentru asigurarea continuităţii în prestarea apei serviciul de alimentare cu apă şi canalizare ar trebui delegat către un operator autorizat precum şi cu îndeplinirea unor condiţii de eligibilitate pentru accesarea finanţării din fonduri europene (FEADR) ale proiectelor de dezvoltare a infrastructurii. HOT.77/2010

 

Votare:

DA 330

NU 0

Abținere 1

Nu a Votat 3

Absent 0

 

BenyovszkiLajos2010