Bondor István 2010

Nu a sprijinit aprobarea hotărârilor: 2010

 

16/2010. Privind aprobarea Avizelor Unice ale Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, eliberate în luna ianuarie 2010

30/2010. Cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 89/2009 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Reabilitarea, reamenajarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului integrat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc", a Cererii de finanţare pentru Programul Operaţional Regional şi a alocării contribuţiei locale pentru acest proiect

34/2010. Privind aprobarea „Programului anual de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap din judeţul Harghita" pe anul 2010 al Consiliului Judeţean Harghita

57/2010. Privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei „ Pentru Dezvoltarea Munţilor Harghita " –„ Hargita Hegység Fejlesztéséért " Egyesület

58/2010. Privind aprobarea cooperării judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Federația Organizațiilor de Tineret din Regiunea Ciuc în vederea derulării programului „Pista de bicicletă Lacul Dracului, ca abordare adaptativă civilă a schimbării climatice, a conservării biodiversităţii şi a managementului ariilor degradate în zonele ocrotite de Natura 2000 şi în depresiunea Ciucului de Sus"

59/2010. Privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia Naţională a Surzilor din România Filiala Harghita

60/2010. Privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România pe anul 2010

61/2010. Privind probarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Adunarea Regiunilor Europene pe anul 2010

62/2010. Privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Centru pe anul 2010

63/2010. Privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei" pe anul 2010

65/2010. Privind aprobarea Programului de parteneriat al instituțiilor și organizațiilor din județul Harghita cu parteneri din județele Timiș, Bistrița Năsăud, Alba și Cluj, responsabile de dezvoltarea comunităților minoritare din aceste județe

103/2010. Privind aprobarea defalcării sumei de 1770,00 mii lei, reprezentând cofinanţarea proiectului Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Harghita în anul 2010

104/2010. Privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la proiectul INSIGHT-informaţii pentru dezvoltarea durabilă şi dezvoltarea agriculturii judeţului Harghita

185/2010. Privind repartizarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita pentru oraşul Cristuru Secuiesc

195/2010. Cu privire la modificarea Hotărârii nr.283/2009 privind înființarea instituției publice "Serviciul Public al Consiliului Județean Harghita de Protejare a Monumentelor – Hargita Megye Tanácsának Műemlékvédelmi Közszolgálata"

208/2010. Privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului "ECOURI în Turism: Echilibru şi Conservare pentru Ocrotirea Unicităţii în Rezervaţii şi Integrare în Turism" finanțat din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. "Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", DMI 5.3. „Promovarea potențialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică", Operațiunea "Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice" şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

209/2010. Privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 21/2010 al Consiliului Județean Harghita privind programul de promovare turistică al județului Harghita pe anul 2010, precum și aprobarea cooperării județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Universitatea Babeș-Bolyai, Extensia Universitară Gheorgheni

210/2010. Privind stabilirea numărului de autovehicule și a consumului lunar de carburanți pentru parcul auto al Consiliului Județean Harghita

211/2010. Privind rectificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 135/2010 privind aprobarea studiului de oportunitate, pentru stabilirea redevenţei minime pentru spaţiile concesionate prin negociere directă cu destinaţie de cabinete medicale aflate în imobilele din domeniul public sau privat al Judeţului Harghita

212/2010. Privind aprobarea asocierii Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Comuna Mihăileni prin Consiliul Local al Comunei Mihăileni din judeţul Harghita, pentru finanţarea şi realizarea lucrării de reabilitare a DJ 124, tronson Nădejdea – Livezi 223/2010. Privind aprobarea nominalizării reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie Tulgheş

232/2010. Privind aprobarea participării Judeţului Harghita, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Județean Harghita – Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete

234/2010. Privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 65/2010 a Consiliului Județean Harghita cu privire la aprobarea Programului de parteneriat al instituțiilor și organizațiilor din județul Harghita cu parteneri din județele Timiș, Bistrița Năsăud, Alba și Cluj, responsabile de dezvoltarea comunităților minoritare din aceste județe

249/2010. Privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 146/2008 privind aprobarea activităţilor prin care a fost implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „TEAM - Training pentru eficientizarea Administrației" finanțat din cadrul Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative, Axa prioritară 1 "Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice" DMI. 1.3. "Îmbunătățirea eficacității organizaționale" şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

261/2010. Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a lucrărilor de "Reparaţii capital bloc alimentar – Etapa II la Spitalul de Psihiatrie Tulgheş" aflat în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Spitalului de Psihiatrie Tulgheş

285/2010. Privind aprobarea cofinanțării achiziției aparaturii de radiodiagnostic mobil cu amplificator de imagine pentru Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc

287/2010. Pentru modificarea Hotărârii nr. 107/2010 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita „Clubului Sportiv Handbal Club Odorheiu Secuiesc" pe anul 2010

288/2010. Pentru modificarea Hotărârii nr. 60/2010 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România pe anul 2010

300/2010. Cu privire la luarea de act de încetare de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Vajna Emeric

323/2010. Privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management la Editura Harghita

325/2010. Privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita, ca membrii ai Consiliului de administraţie din cadrul Şcolii Speciale Bilbor