Bondor István 2011

Nu a sprijinit aprobarea hotărârilor: 2011

 

33/2011. Privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 43/2009 privind aprobarea proiectelor de modificare şi completare ale Actului constitutiv şi Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „HARGITA VIZ"

50/2011. Privind aprobarea închirierii unui spațiu din imobilul Dispensar medical situat în Miercurea Ciuc, str. Petőfi Sándor nr. 14, aparţinând domeniului privat al judeţului Harghita şi aflat în administrarea Consiliului Judeţean Harghita

54/2011. Privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 144/2010 a Consiliului Județean Harghita privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului "Drumul porților secuiești" finanțat din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. "Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", DMI 5.3. „Promovarea potențialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică", Operațiunea "Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice" şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

63/2011. Privind modificarea Hotărârii nr. 50/2006 privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al judeţului Harghita al unui teren situat în localitatea Frumoasa înscris în C.F. nr.243/N şi nr.239/N al localităţii Frumoasa, cu nr. cadastral 367 şi 366, obţinut prin achiziţie publică şi dării în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita al acestuia

250/2011. privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea oraşului Borsec, a obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea băii locale din oraşul Borsec", realizat în cadrul programului „Reabilitarea băi tradiţionale"

313/2011. pentru modificarea Hotărârii nr. 271/2011 al Consiliului Judeţean Harghita, privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările „Alimentarea cu apă a localităţilor sub 300 de locuitori: Alimentare cu apă în localitatea Obrăneşti, comuna Ulieş, Alimentare cu apă în localitatea Arvăţeni, comuna Feliceni, Alimentare cu apă în localitatea Mătişeni, comuna Mugeni, Alimentare cu apă în localitatea Inlăceni, comuna Atid, Alimentare cu apă în localitatea Firtănuş, comuna Avrămeşti-etapa II şi Alimentare cu apă în localitatea Mujna, comuna Dârjiu"