Borboly Csaba 2010

Luări de cuvânt: 37

Propuneri: 3

Întrebări: 0

Votare

 

Întrebări:

 

Propuneri:

 26.02.2010. Conform prevederilor art. 65 alin. (5) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Harghita, domnul preşedinte Borboly Csaba i-a retras cuvântul domnului consilier Árus Zsolt.

11.06.2010. Domnul preşedinte Borboly Csaba a răspuns că aşteaptă din partea domnului consilier judeţean Arus Zsolt prima propunere care poate fi valorificată şi din care se pot obţine bani pentru judeţ. HOT.144/2010

11.06.2010. Domnul preşedinte Borboly Csaba îi adresează consilierilor judeţeni rugămintea ca în viitor când se întâlnesc cu greşeli în materialul primit să facă propuneri pentru remedierea lor în loc de critică făcută cu rea credinţă. Cererile de finanţare sunt făcute de angajaţii Consiliului Judeţean Harghita într-un timp foarte scurt şi nu de firme specializate care pentru o astfel de muncă cer 10-20 de mii de Euro. Sunt cazuri în care nici seara nu se duc acasă din cauza termenului de predare. HOT.145/2010

 

Luări de cuvânt:

 26.02.2010. Domnul preşedinte prezintă importanţa adoptării acestui proiect de hotărâre. Hot. 20/2010

26.02.2010. Domnul preşedinte Borboly Csaba informează pe domnul consilier, că de fiecare dată când sunt depuse proiecte de hotărâri se ţine cont de legile ţării, şi nu se fac decontări pentru alte judeţe.

26.02.2010. Domnul preşedinte Borboly Csaba a spus celor prezenţi că nu doreşte să răspundă la toate părerile unui coleg atot ştiutor, fiindcă din punctul de vedere al specialiştilor de finanţe totul este în ordine. Domnul consilier Árus se foloseşte de ocazie şi intervine la toate punctele de pe ordinea de zi observaţiile dumnealui nu oglindesc realitatea, lucrurile amintite de domnul consilier nu sunt imprecizii sau greşeli. Domnul preşedinte a subliniat că pentru mai buna derulare a şedinţei ordonă votul şi nu pentru că ar avea ceva de ascuns.

10.03.2010. Domnul preşedinte Borboly Csaba informează pe cei prezenţi că bugetul pe anul 2010 este construit pe faptul de a putea aduce cât mai mulţi bani şi finanţări în judeţ pentru a putea face investiţii şi dezvoltări. Obiectivul Consiliului Judeţean Harghita este de a asfalta 2/3 din drumurile judeţene adică aproximativ 500 de km. La întocmirea bugetului s-a ţinut cont de importanţa majoră a asistenţei sociale, protecţia copilului, sprijinirea instituţiilor culturale, sprijinirea şi continuarea proiectelor ale căror scop principal este înfiinţarea locurilor de muncă, sprijinirea investitorilor şi gospodăriilor familiare. Sistemul de programe va fi menţinut şi întărit în acest an. Un rol important este alocat pentru o colaborare fructuoasă cu judeţele Covasna şi Mureş pentru a spori completivitatea judeţului. Hot.32/2010

10.03.2010. Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde că în acest an la întocmirea bugetului un accent important s-a pus pe sănătate. Pentru sănătate suma propusă în bugetul judeţului este echivalentă cu suma care s-a cheltuit în ultimii zece ani în acest scop. Este foarte importantă începerea construirii spitalului de boli contagioase, derularea programului pentru construirea locuinţelor de serviciu pentru medici. Domnul preşedinte subliniază importanţa unei colaborări permanente cu serviciile de ambulanţă la fel cum se întâmplă şi în cazul spitalelor. Pentru a găsi soluţii la problemele cu care se confruntă Salvarea este nevoie de această colaborare. Hot32/2010

10.03.2010. Domnul preşedinte Borboly Csaba a răspuns că propunerile care meritau să fie luate în serios au fost făcute de domnii consilieri judeţeni Tamás Zoltán şi Thamó Csaba, aceste propuneri au fost luate în considerare. Hot.32/2010

10.03.2010. Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă modul de funcţionare al acestui program şi cere consilierii judeţeni să promoveze această iniţiativă. HOT.38/2010

10.03.2010. Judeţul Harghita are 11 judeţe înfrăţite, judeţe cu care consiliul judeţean a câştigat finanţări pentru mai multe proiecte şi unele sunt în curs de a obţine finanţare. Acest program are o importanţă majoră, avem multe de învăţat de la alţii şi avem multe de oferit pentru aceste judeţe – a subliniat domnul preşedinte Borboly Csaba. Domnul preşedinte Borboly Csaba consideră că este o idee bună şi cere ajutorul domnului Glodeanu pentru a pune în practică această iniţiativă. HOT.48/2010

22.04.2010. Domnul preşedinte Borboly Csaba în răspunsul dat a precizat că un proces verbal trebuie să conţină deciziile şi observaţiile mai importante, şi procesul verbal nu trebuie confundat cu stenograma. Cei interesaţi pot asculta la Cancelarie înregistrarea făcută în timpul şedinţei.

22.04.2010. Domnul preşedinte Borboly Csaba este de părere că în sprijinirea sporturilor este nevoie de mai multe opţiuni, vor fi în continuare şi proiecte, dar în unele cazuri – cum sunt olimpiadele, concursurile internaţionale – asociaţia poate da o soluţie.

Totodată domnul preşedinte Borboly Csaba menţionează că domnii Bende Sándor, Pálffy Domokos şi Szentes Antal, consilieri judeţeni, au anunţat că fiind şi membrii fondatori ai Asociaţiei nu participă la dezbaterea şi la adoptarea proiectului de hotărâre. HOT.80/2010

22.04.2010. Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde, că fiind vorba despre valori culturale nu este bine împărţirea în 3-4 părţi. La programele "Ezer székely leány" sau „Csürdöngölő" sunt participanţi şi din zona Gheorgheni şi din zona Odorhei. HOT.84/2010

22.04.2010. Domnul preşedinte Borboly Csaba a afirmat că în folosirea limbii minorităţii Consiliul Judeţean Harghita este fruntaş. La o adresă primită în limba maghiară răspunsul este redactat în limba maghiară şi este tradusă în limba română .

Din punctul de vedere a trendurilor pe termen lung şi mijlociu este foarte important atât folosirea limbii cât şi cunoaşterea schimbărilor la care ne putem aştepta pe piaţa forţei de muncă. Domnul preşedinte Borboly Csaba a răspuns că primăriile şi consiliile locale au primit ajutor din parte Consiliului Judeţean Harghita de fiecare dată când au solicitat. Există un grup de lucru de bilingvism care ajută primăriile. HOT.95/2010

22.04.2010. Domnul preşedinte Borboly Csaba informează pe cei prezenţi că această asociaţie nu a avut activitate, nu are angajaţi, numai după plata cotizaţiei ar porni activitatea. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „HARGHITA" este o asociaţie cu obiective foarte clare, are scopul de a pregăti şi promova la toate nivelurile proiecte de dezvoltare regională de interes comun şi de a obţine finanţări interne şi externe în domeniile enumerate mai jos: educaţia; serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane cu nevoi sociale; turism; serviciul de administrare a domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale; sănătatea; cultura; tineretul; sportul; ordinea publică; situaţiile de urgenţă; protecţia şi refacerea mediului; conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură; punerea în valoare a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiile naturale; podurile şi drumurile publice; serviciul de administrare a domeniului public şi privatal unităţilor administrativ-teritoriale; serviciile comunitare de utilitate publică de interes judeţean, precum şi alimentarea cu gaz metan. Primul este proiectul privind porţile secuieşti. HOT.97/2010

19.05.2010. Domnul preşedinte Borboly Csaba a răspuns că imobilul de la Odorheiu Secuiesc va putea fi inclus în programul în care acest teren infectat, prin bani comunitari ar putea fi dezinfectat. Este vorba despre o sumă de 1 milion şi jumătate de euro. După adoptarea acestui proiect de hotărâre, până la sfârşitul lunii va fi predat proiectul. HOT.136/2010

19.05.2010. Domnul preşedinte Borboly Csaba a răspuns, că la parterul Palatului Administrativ vor fi amenajate mai multe săli pentru şedinţe, care vor fi disponibile şi pentru Inspectoratul Şcolar. HOT.137/2010

11.06.2010. Domnul preşedinte Borboly Csaba – cu privire la faptul că domnul consilier judeţean Arus Zsolt nu are experienţă în obţinerea fondurilor de la UE - îi oferă ajutorul colegilor din cadrul instituţiei pentru a înţelege cum funcţionează, care sunt etapele unei cereri de finanţare. Domnul preşedinte precizează că acest proiect de hotărâre se referă la finanţarea festivalului pentru anul 2011. HOT.145/2010

02.07.2010. Domnul preşedinte Borboly Csaba informează pe consilieri că anexa 1 a fost completat, din punct de vedere juridic este în regulă. Dacă consiliul nu ia o decizie azi, banii s-ar putea pierde şi ar fi păcat pentru este vorba de o sumă importantă.

Solicitarea domnului primar din Topliţa a sosit târziu de aceea nu este pe listă. HOT.164/2010

02.09.2010. Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde că proprietarul terenului este Consiliul Judeţean Harghita, în consiliul de administraţie vor avea loc şi consilierii locali, se va consulta în mod continuu cu reprezentanţii locali... Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde că doar proprietarul poate depune cererea de finanţare. HOT.215/2010

21.09.2010. Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă articolului 2 cu care va fi completat proiectul de hotărâre: „(1) În cazul în care rectificarea prevăzută la articolul precedent va influenţa în mod negativ realizarea investiţiilor deja începute de către unităţile administrativ teritoriale din judeţul Harghita în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 17/2010 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 22% din impozitul pe venit, împreună cu sumele rezultate în urma aplicării gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor locale de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Harghita, pe anul 2010, Consiliul Judeţean Harghita va sprijini aceste unităţi în limita posibilităţilor financiare.

(2) Serviciul administraţie publică din cadrul Direcţiei administraţie publică locală va întocmi o situaţie cu stadiul realizării investiţiilor din unităţile administrativ-teritoriale interesate, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 17/2010."... Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde că primarul nu poate să facă nimic dar conturile primăriilor vor fi blocate în acest caz. HOT.228/2020

21.09.2010. Domnul preşedinte Borboly Csaba refuzat intervenţia domnului consilier judeţean Árus Zsolt cu precizarea că fracţiune PCM a fost invitat la consultări în legătură cu acest proiect de hotărâre, dar a refuzat participarea. Domnul Árus Zsolt este rugat să clarifice cu fracţiunea PCM această situaţie. HOT.241/2010

21.09.2010. Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde că bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Harghita a crescut cu 60% faţă de anul precedent. Sprijinirea vieţii sportive din judeţ este foarte importantă pentru că asigură o posibilitate pentru tinerii din judeţ şi participă şi la bunul renume al judeţului. HOT.244/2010

14.10.2010. Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul ordinii de zi al şedinţei. Având în vedere faptul că proiectul ordinii de zi cuprinde la punctul 4 un proiect de hotărâre al cărui adoptare necesită o majoritate de voturi de 2/3, s-a cerut negocierea între fracţiunea UDMR şi PCM.

14.10.2010. Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că adoptarea acestui proiect de hotărâre a stat la baza convocării şedinţei extraordinare, deoarece cele două spitale ar fi rămas fără activitate şi fără finanţare dacă nu se convoacă prezenta şedinţă. ... Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că în scurt timp va apărea un apel pentru propuneri de proiecte pentru finanţarea construirii traseelor de ciclism. Pentru accesarea respectivului program, este necesară întocmirea unor studii de fezabilitate. HOT.250.2010

14.10.2010. Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că competenţa legală a preşedintelui consiliului judeţean permite emiterea dispoziţiilor în acest sens. Hot.251/2010

14.20.2010. Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că este necesară vânzarea a câte unei părţi sociale în valoare de 1000 de lei din pachetul de acţiuni de 10% în Harviz SA, către consiliile locale din zona Ciuc pentru accesarea unei finanţări de 92 de milioane de euro. Hot.252/2010

14.10.2010. Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că este vorba de un nou proiect câştigat de Consiliul Judeţean Harghita în valoare de 30000 de Euro, care sprijină comunitatea rromilor din judeţul Harghita prin formarea de specialişti rromi în mai multe domenii. ... Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că sumele primite în cadrul acestui proiect provine de la Uniunea Europeană prin programul Grundtvig şi se poate învăţa foarte mult prin schimburi de experienţă, iar cheltuielile nu sunt suportate de către Consiliul Judeţean Harghita. Hot.253/2010

14.10.2010. Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că cercul instrumentelor prin care se fac publice ședinţele Consiliului Judeţean Harghita se va restrânge cu adoptarea prezentului proiect.

29.10.2010. Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă în detaliu investiţiile în domeniul construcţiei şi reparaţiilor de drumuri... Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că în anul 2010 nu s-au primit fonduri pentru drumurile comunale, dar Guvernul va lansa la anul Programul 10000 de km drumuri locale si județene, şi cere intervenţia dlui consilier Glodeanu Cristinel ca primăria Subcetate să pregătească proiectul şi documentaţia până la apariţia programului.

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulţumeşte domnului vicepreşedinte Sófalvi László şi echipei de la Direcţia Drumuri judeţene pentru lucrările executate în anul 2010 în ciuda situaţiei economice nefavorabile actuale. Hot.255/2010

29.10.2010. Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că autobuzele care fac obiectul controlului vor fi controlate şi amendate dacă nu vor respecta condiţiile necesare pentru desfăşurarea acestei activităţi... Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că aceste societăţi au fost notificate de destule ori, dar nu s-au făcut progrese, de aceea este nevoie şi de intervenţia Consiliului Judeţean Harghita chiar dacă nu se rezolvă în totalitate problema... Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că în ceea ce priveşte măsurarea camioanelor, trebuiau micşorate cotele pentru consumul de benzină a mașinilor Consiliului Judeţean Harghita... Domnul preşedinte Borboly Csaba acceptă iniţiativa şi proiectul de hotărâre se modifică în acest sens. Hot.263/2010

29.10.2010. Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că anul acesta sprijinul pentru sport a fost dublată şi asociaţiile şi cluburile de sport aşteaptă un sprijin mai bun din partea Consiliului Judeţean Harghita... Domnul preşedinte Borboly Csaba acceptă iniţiativa, sprijinirea şcolii respective va fi inclusă în strategie. Hot.290/2010

29.10.2010. Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că proiectele au fost selectate în funcţie de starea monumentelor şi aspectele principale de intervenţie. Hot/291/2010

29.10.2010. Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre care a fost prezentat şi la fiecare şedinţă de fracţiune.

Două investiţii majore ar putea fi finanţate prin emisiunile de obligaţiuni, parcul agroindustrial în comuna Siculeni şi lărgirea spitalului judeţean.

Dacă se realizează, aceste două investiţii vor genera profit pe termen lung... Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că acum se votează doar pentru începerea procesului de negociere. Hot292/2010

26.11.2010. Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că s-a negociat cu fiecare cult în parte şi că propunerile au fost făcute indiferent de culoarea politică. Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că la începutul anului curent s-ar fi votat despre un sprijin în valoare de 4,3 miliarde, iar acum se va vota despre o sumă mărită cu 60%.

Domnul preşedinte informează că în anexă s-a inclus un subcapitol pentru capele mortuare. Propuneri privind casele mortuare nu s-au primit. Capelele mortuare vor deservi toate cultele religioase indiferent de apartenenţă religioasă. Hot.302/2010

26.11.2010. Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că Consiliul Judeţean Harghita nu plăteşte cotizaţia asociaţiilor care nu funcţionează corespunzător. Mai sunt asociaţii la care nu se va plăti cotizaţia anul acesta deoarece activitatea lor nu aduce nici un beneficiu comunităţii. Hot.309/2010

26.11.2010. Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că a ieşit, de la Casa de Pensii, decizia de pensionare a domnului Márton István, iar atribuţiile sale vor fi îndeplinite de către doamna Máthé Ema... Domnul preşedinte Borboly Csaba îl roagă pe domnul consilier judeţean Árus Zsolt ca să nu mai califice colegii din cadrul Consiliului Judeţean Harghita. Hot.315/2010

17.12.2010. Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că consultările se fac încă din luna august cu fiecare asociaţie şi organizaţiile fermierilor cu implicarea specialiştilor... Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că consultările s-au început din august şi mulţi colegi indiferent de apartenenţa politică, au venit cu propuneri în ceea ce priveşte strategia, şi fiecare propunere a fost inclusă în strategie. Hot.317.2010

17.12.2010. Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că în domeniile importante pentru dezvoltarea judeţului organizaţiile pot fi sprijinite prin plata cotizaţiei, şi acest lucru a fost cerut de către asociaţiile întreprinzătorilor... Domnul preşedinte Borboly Csaba cere ca toate propunerile în legătură cu programele şi proiecte să fie trimise până în data de 31 decembrie 2010. Dacă săptămâna viitoare se adoptă în Parlament bugetul pentru anul 2011, atunci în ianuarie 2011 se poate adopta deja bugetul Consiliului Judeţean Harghita. Hot.332/2010

 

Votare:

 DA 298

NU 0

Abținere 1

Nu a Votat 3

Absent 33

 

BorbolyCsaba2010