Borboly Csaba 2011

Luări de cuvânt: 35

Propuneri: 2

Întrebări: 0

Votare

 

Întrebări:

 

Propuneri:

 06.02.2011. Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că aşteaptă propuneri în această temă. Hot.56/2011

11.03.2011. Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre privind Consiliul de administraţie a Spitalului de Psihiatrie Tulgheş şi propune revocarea din funcţie a d-lui consilier judeţean Kovács Árpád András. Hot.82/2011

 

Luări de cuvânt:

 06.02.2011. Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că programul a fost elaborat cu ajutorul unor specialişti, va fi prezentată în amănunt şi este convins că acest program va ajuta mult pe familiile din judeţul Harghita şi la fel pe toţi care lucrează cu familii. Hot.61/2011

11.03.2011. Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că Consiliul Judeţean Harghita aşteaptă iniţiative pentru realizarea de colaborări şi parteneriate cu diferite judeţe. Hot.79/2011

14.03.2011. Domnul preşedinte Borboly Csaba solicită opinia consilierilor judeţeni privind obiecţiile d-lui consilier judeţean Árus Zsolt şi supune la vot modificarea ordinii de zi şi punerea pe ultimul loc de pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a acestui prim punct privind „Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 11 martie 2011."

14.03.2011. Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebările d-lui consilier judeţean Árus Zsolt, remarcând importanţa participării UDMR-ului în coaliţia de guvernare a ţării şi salută elevii din Grupul Şcolar Economic „Joannes Kájoni" care vizitează Consiliul Judeţean Harghita. Hot.94/2011

14.02.2011. Domnul preşedinte Borboly Csaba, răspunde la afirmaţiile d-lui consilier judeţean Árus Zsolt afirmând că tocmai UDMR-ul este cel care face toate demersurile pentru ca proiectele depuse de consiliile locale din judeţul Harghita să obţină finanţare din partea Guvernului României şi critică modul de conducere şi colaborare cu alte instituţii a primăriei Municipiului Gheorgheni.

29.04.2011. Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde pe scurt la întrebarea domnului consilier Thamó Csaba, enumerând problemele cu care se confruntă iniţiatorii programului în procesul de electrificare a localităţii Mădăraş-Harghita... Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde pe scurt la întrebarea doamnei consilier judeţean Kocs Ilona, menţionând că în realizarea reţelelor de electrificare unde posibilităţile le permit se vor ţine de acest aspect. Hot.116/2011

29.04.2011. Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebările domnului consilier Glodeanu Cristinel menţionând că programele din cadrul programului „Zilele Ținutului Secuiesc în județul Harghita" au fost realizate în strânsă colaborare cu instituţiile culturale de specialitate. Hot.144/2011

25.05.2011. Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebările domnului consilier judeţean Árus Zsolt, precizând că sunt unele intervenţii din partea unor persoane la adresa Consiliului Judeţean Harghita care necesită munca fără de rost a angajaților Consiliului Judeţean Harghita. Hot.161/2011

25.05.2011. Domnul preşedinte Borboly Csaba consideră că această propunere nu poate fi supusă la vot din cauza că activităţile propuse a fi desfăşurate în cadrul taberei EMI nu indică acest lucru. Hot.1655/2011

25.05.2011. Domnul preşedinte Borboly Csaba consideră că ambii fracţiuni au propus nominalizarea domnului profesor Barabási Albert László la premiul PRO HARGHITA în anii anteriori şi închide intervenţiile consilierilor referitor la acest proiect de hotărâre. Hot.167/2011

25.05.2011. Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebările domnului consilier judeţean Árus Zsolt afirmând că proiectul de hotărâre cuprinde prelungirea datei de desfăşurare a programului „Zilele Ţinutului Secuiesc în judeţul Harghita" al Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011. Hot.169/2011

01.07.2011. Domnul preşedinte Borboly Csaba explică necesitatea elaborării amendamentului de fond la proiectul de hotărâre, precizând că au fost scoase din buget sumele destinate achiziţionării unui incinerator de leşuri respectiv sumele destinate înființării unor consilii de specialitate în diferite domenii de activitate iar unele programe şi proiecte ale Consiliului Judeţean Harghita vor primi finanţare în urma modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Harghita. Hot.175/2011

01.07.2011. Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre menţionând că din partea Direcţie Generale de Administraţie Publică Locală a Consiliului Judeţean Harghita există unele obiecţii privind proiectul de hotărâre dar pentru singurul ziar românesc din judeţ Informaţia Harghitei este important obţinerea statutului juridic de interes public. Hot.179/2011

01.07.2011. Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre menţionând că va semna contractul după încheierea înţelegerii cu Administraţia Naţională "Apele Române", Administrația Bazinală de Ape Olt conform obiecţiunilor Direcţiei Generale de Administraţie Publică Locală a Consiliului Judeţean Harghita. Hot.180/2011

01.07.2011. Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Glodeanu Cristinel precizând că termenele de depunere a proiectelor nu pot fi prelungite. Hot.182/2011

01.07.2011. Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea doamnei consilier judeţean Kocs Ilona menţionând că Consiliul Judeţean Harghita a contribuit la achiziţionarea Gării de autobuz din Miercurea Ciuc de către Consiliul Local al municipiului Miercurea-Ciuc. Hot.183/2011

01.07.2011. Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la observaţiile domnului consilier judeţean Györgypál László-József, menţionând că durata de intervenţie a unui consilier la dezbaterea unui proiect de hotărâre nu poate fi redusă la un minut şi este reglementată prin regulament. Hot.184/2011

01.07.2011. Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Árus Zsolt precizând că aceste modificări şi completări la aceste hotărâri sunt necesare datorită schimbării nivelului TVA de la 19% la 24%. Hot.204/2011

01.07.2011. Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la afirmaţiile domnului consilier judeţean Árus Zsolt, precizând că o condiţie pentru a deveni o entitate de utilitate publică este nevoie de o vechime de trei ani de activitate în domeniu... Domnul preşedinte Borboly Csaba susţine că proiectul de hotărâre va fi corectat conform raportului de specialitate al Direcţiei Generale de Administraţie Publică Locală al Consiliului Judeţean Harghita. Hot.205/2011

01.07.2011. Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre, subliniind importanţa stabiliri responsabilităţilor din regulamentul interior al Consiliului Judeţean Harghita... Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebările domnului consilier judeţean Árus Zsolt, precizând că sunt unele intervenţii din partea unor persoane la adresa Consiliului Judeţean Harghita care necesită munca fără de rost a angajaților Consiliului Judeţean Harghita. Hot.198/2011

20.07.2011. Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la afirmaţiile domnului consilier judeţean Árus Zsolt, precizând că aceste norme au fost stabilite de Ordinul Ministerul Turismului. Hot.212/2011

20.07.2011. Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la afirmaţiile domnului consilier judeţean Árus Zsolt amplificând tocmai importanţa convocării şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Harghita. Hot.214/2011

30.08.2011. Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă amendamentul de fond asupra art. 15 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011, menţionând că pentru reabilitarea drumului judeţean DJ 123 este nevoie de cooperare şi colaborare între Consiliul Judeţean Harghita, comunele, composesoratele şi întreprinzătorii locali interesaţi. Hot.219/2011

22.09.2011. Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Kovács Árpád András menţionând că doar acele proiecte de hotărâri pot fi puse pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Harghita care corespund criteriilor din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Harghita.

22.09.2011. Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă conţinutul Amendamentului de fond nr. 18011/2011 asupra proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011. Hot.245/2011

22.09.2011. Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Árus Zsolt menţionând că proiectul de hotărâre corespunde cerinţelor Direcţiei Economice şi Direcţiei generale administraţie publică locală. Hot.254/2011

19.10.2011. Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă conţinutul proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011... Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebările adresate, menţionând că Consiliul Judeţean Harghita poate finanţa direct numai investiţiile proprii ale Consiliului Judeţean Harghita şi pentru localităţile din judeţul Harghita poate să ofere sprijin financiar doar din sumele defalcate pentru echilibrare, iar în unele cazuri excepţionale prin avizul Comisiei pentru Situaţii de Urgenţă se pot oferi fonduri pentru soluţionarea problemelor apărute. În cazul comunei Căpâlniţa există două soluţii, prima este alocarea de fonduri din sumele defalcate pentru echilibrare iar a doua este soluţia din partea Guvernului României prin Fondul de rezervă bugetară a guvernului. În privinţa oraşului Bălan consideră că şi în anul 2011 şi în anii precedenţi Consiliul Judeţean Harghita a alocat fonduri din sumele defalcate pentru reabilitarea şcolilor şi grădiniţelor din oraşul Bălan, iar aceste sume au fost cheltuite în alte scopuri. Consiliul Judeţean Harghita are intenţia de a sprijini consiliul local Bălan în rezolvarea problemelor apărute, 82,5 % din sumele destinate consiliului local Bălan au fost viraţi în contul localităţii iar în lunile viitoare vor face o analiză privind modul de utilizare a acestor fonduri respectiv despre cauzele care au dus la această situaţie... Domnul preşedinte Borboly Csaba menţionează că Consiliul local al oraşului Bălan trebuie să decidă în astfel de situaţii iar primarul oraşului trebuie să aplice aceste decizii. Hot.268/2011

19.10.2011. Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Thamó Csaba menţionând că din cauza neînțelegerilor cu firmele executante a lucrărilor şi a contestaţiilor nefondate a unor firme privind achiziţiile publice la diferitele lucrări ale Consiliului Judeţean Harghita s-a ajuns la situaţia actuală a cheltuirii fondurilor din bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita... Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea doamnei consilier judeţean Kocs Ilona precizând că începerea executării lucrărilor de investiţii ale Consiliului Judeţean Harghita depind în mare măsură de diriginţii de șantier ale lucrărilor în cauză. Hot.269/2011

19.10.2011. Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă amendamentul de fond pentru proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii nr. 61/2011 a Consiliului Județean Harghita privind derularea programului "Promovarea valorilor familiale și culturale" pe anul 2011 cu modificările și completările ulterioare... Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Glodeanu Cristinel invocând începutul acţiunilor de colaborare cu judeţul Suceava prin reabilitarea drumului judeţean de la comuna Bilbor spre oraşul Vatra Dornei şi mai precizează că şi în judeţul Suceava sunt folosite denumirile ţinuturilor dând exemplul Bucovinei. Hot.275/2011

19.10.2011. Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea doamnei consilier judeţean Kocs Ilona, menţionând că în momentul de faţă trebuie să decidă doar despre preluarea celor 50 de pedagogi de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Harghita. Hot.285/2011

19.10.2011. Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă importanţa aprobării acestui proiect de hotărâre... Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Rácz Árpád menţionând ca dânsul să vină cu propuneri pentru rezolvarea acestor situaţii. Hot.289/2011

25.11.2011. Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre... Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Árus Zsolt, precizând că tocmai fracţiunea PCM-ului a iniţiat proiectul de hotărâre privind înfiinţarea studioului de televiziune. Hot.301/2011

25.11.2011. Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnul consilier judeţean Thamó Csaba, precizând că primăria va avea posibilitatea să solicite sprijinul financiar de la Guvernul României în urma inundaţiilor suferite în anul 2010. Hot.303/2011

25.11.2011. Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebările domnului consilier judeţean Árus Zsolt, precizând că firma a fost înfiinţată să sprijine apariţia ziarului Hargita Népe şi în urma denunţurilor la organele juridice a fost controlată de mai multe ori şi nu s-a găsit neregularităţi. Hot.331/2011

15.12.2011. Domnul preşedinte Borboly Csaba atenţionează pe domnul consilier judeţean Árus Zsolt să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Harghita... Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Thamó Csaba, menţionând că a avut consultări cu domnul primar al comunei în legătură cu problema amintită în interpelaţie şi dacă domnul consilier doreşte poate să intre în detalii legat de interpelaţia înaintată. Hot.337/2011

 

Votare:

 

DA 342

NU 0

Abținere 0

Nu a Votat 2

Absent 2

 

BorbolyCsaba2011