Borboly Csaba 2011

Nu a sprijinit aprobarea hotărârilor: 2011

 

58/2011. Privind aprobarea derulării programului „Întărirea relaţiilor cu partenerii sociali", pentru anul 2011

251/2011. privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea comunei Ciumani, a obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea băii comunale, din localitatea Ciumani", realizat în cadrul programului „Reabilitarea băi tradiţionale"