Csíki Csongor 2010

Nu a sprijinit aprobarea hotărârilor: 2010

 

34/2010. Privind aprobarea „Programului anual de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap din judeţul Harghita" pe anul 2010 al Consiliului Judeţean Harghita

219/2010. Privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „SITURI ISTORICE PRIN PANORAME SFERICE" reprezentat prin formula (SI)PSf + 4P= Victorie finanțat din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. "Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", DMI 5.3. „Promovarea potențialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică", Operațiunea "Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice" şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

220/2010. Privind completarea art. 1 a Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 138/2009, privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la realizarea proiectului internaţional FIDIBE din cadrul Programului Sud Estul Europei

221/2010. Cu privire la aprobarea modelului acordului de cooperare privind furnizarea de produse alimentare și a cantității de produse alimentare care urmează să fie furnizate către consiliile locale din Județul Harghita din cadrul PEAD 2010

238/2010. Privind constatarea suspendării de drept a contractului individual de muncă a doamnei Bene Ibolya, şef birou la Centrul Multifuncţional al Consiliului Judeţean Harghita și numirea temporară a d-nei Székely Kinga pentru exercitarea funcției de șef birou al instituției

306/2010. Privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită pentru un termen de 5 ani a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, dobândite în cadrul Programului „Fotomuseum", în favoarea Centrului Cultural Judeţean Harghita

307/2010. Privind aprobarea documentaţiilor tehnico – economice pentru lucrările „Alimentarea cu apă a localităţilor sub 300 de locuitori: Alimentare cu apă în localitatea Firtuşu, comuna Lupeni; Alimentare cu apă în localitatea Chinuşu, comuna Mărtiniş şi Alimentare cu apă în localitatea Firtănuş, comuna Avrămeşti"

308/2010. Privind aprobarea Avizelor Unice emise de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, emise în luna noiembrie 2010

309/2010. Privind aprobarea achitării cotizaţiei pe anul 2010 a Consiliului Judeţean Harghita, decurgând din calitatea de membru în Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Microregională „Alcsík"

331/2010. Privind completarea Hotărârii nr. 229/2010 al Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita