Csíki Csongor 2011

Nu a sprijinit aprobarea hotărârilor: 2011

 

85/2011. Privind aprobarea asocierii Judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita cu Comuna Mihăileni prin Consiliul Local al Comunei Mihăileni din judeţul Harghita, pentru finanţarea şi realizarea lucrării de reabilitare a DJ 124, tronson Nădejdea – Livezi

86/2011. Privind modificarea Hotărârii nr. 321/2010 a Consiliului Județean Harghita privind aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru proiectul "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Harghita".

87/2011. Privind completarea Hotărârii nr. 224/2009 a Consiliului Judeţean Harghita, privind aprobarea înfiinţării Serviciului public pentru administrarea şi gestionarea „Centrului Multifuncţional din Şumuleu", a regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi statului de funcţii ale acestuia, cu modificările ulterioare;

88/2011. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 160/2004 privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita şi pentru aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale direcţiei generale

89/2011. Privind Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului din judeţul Harghita

90/2011. Privind aprobarea Avizului Unic al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, emis în luna martie 2011

91/2011. Privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia Naţională a Surzilor din România Filiala Harghita pe anul 2011

162/2011. privind modificarea Hotărârii nr. 222/2010 privind aprobarea nominalizării reprezentanților Consiliului Judeţean Harghita în Consiliul de administrație al Spitalului de Urgență Miercurea Ciuc

163/2011. privind modificarea Hotărârii nr. 224/2010 privind unele măsuri de reorganizare a managementului și înființarea Consiliului de Administrație al Spitalului de Urgență Miercurea Ciuc și al Spitalului de psihiatrie Tulgheș, cu modificările ulterioare

250/2011. privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea oraşului Borsec, a obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea băii locale din oraşul Borsec", realizat în cadrul programului „Reabilitarea băi tradiţionale"

304/2011. privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele aferente cotei de 21% din impozitul pe venit, împreună cu sumele rezultate în urma aplicării gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor locale de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Harghita, pe anul 2011

318/2011. privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și a Statului de Funcții, al Serviciului Public de Pază al Obiectivelor de Interes Județean al Consiliului Județean Harghita, aprobarea componenței consiliului de administrație, aprobarea siglei instituției și modelului uniformei de serviciu