Csillag Péter 2010

Nu a sprijinit aprobarea hotărârilor: 2010

 

301/2010. Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2010

302/2010. Privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2010 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita

303/2010. Privind aprobarea modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare „Hargita Viz", la care Judeţul Harghita este membru asociat

304/2010. Privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al SC HARVIZ SA, la care Judeţul Harghita este acţionar

305/2010. Privind aprobarea modificării contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr. 34/01.09.2009

306/2010. Privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită pentru un termen de 5 ani a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, dobândite în cadrul Programului „Fotomuseum", în favoarea Centrului Cultural Judeţean Harghita

309/2010. Privind aprobarea achitării cotizaţiei pe anul 2010 a Consiliului Judeţean Harghita, decurgând din calitatea de membru în Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Microregională „Alcsík"

310/2010. privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc

311/2010. Privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 84/2010 privind derularea Programului de sprijinire a dansului și a obiceiurilor populare din județul Harghita pe anul 2010

312/2010. Privind aprobarea asocierii Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Direcţia pentru Sport și Tineret a Judeţului Harghita în vederea organizării GALEI SPORTULUI HARGHITEAN pe anul 2010

313/2010. Privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru de onoare în Asociaţia Székely Konyha

314/2010. Cu privire la modificarea Hotărârii nr. 46/2010 a Consiliului Judeţean Harghita privind derularea programului "Promovarea colaborării judeţului Harghita cu judeţele Covasna si Mureş pe anul 2010"

326/2010. Privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita, ca membrii ai Consiliului de administraţie din cadrul Şcolii Speciale Ocland

327/2010. Privind aprobarea modificării anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 205/2010 a Consiliului Judeţean Harghita, cu privire la stabilirea numărului de posturi prin reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, precum şi a numărului maxim de posturi pentru instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Harghita