Demény Gábor 2009

Luări de cuvânt: 2

Propuneri: 0

Întrebări: 0

Votare

 

Întrebări:

 

Propuneri:

 

Luări de cuvânt:

 27.03.2009. Dl. Demény Gábor: observaţia mea se referă la casele memoriale cuprinse în poziţia 55. La comisia de specialitate am discutat amănunţit această temă, şi ştiu că nu putem primi mai mulţi bani, dar doresc să vă atrag atenţia la nevoia restaurării casei surorii renumitului scriitor Tamási Áron din Lupeni, casă în care scriitorul a scris o mare parte din romanele sale. Casa memorială este în proprietatea EMKE în proporţie de 7/9 şi în proprietatea Asociaţiei Tamási, din Lupeni în proporţie de 2/9. Sper că după depunerea cererii, la rectificarea bugetului, Consiliul Judeţean Harghita va aloca bani cu acest scop. Hot.21/2009

30.06.2009. Domnul consilier Demény Gábor subliniază importanţa activităţii serviciilor de pompieri voluntari. Hot.161/2009

 

Votare:

DA 138

NU 0

Abținere 0

Nu a Votat 1

Absent 0

 

DemenyGabor2009