Glodeanu Cristinel 2009

Nu a sprijinit aprobarea hotărârilor: 2009

 

26/2009. Privind însuşirea proiectului de stemă a judeţului Harghita

87/2009. Privind aprobarea cooperării Consiliului Judeţean Harghita cu Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita pentru derularea "Programului privind prevenirea marginalizării sociale"

88/2009. Privind aprobarea defalcării sumei de 4.792,00 mii lei, reprezentând cofinanţarea proiectului Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Harghita

89/2009. Privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia "Reabilitarea, reamenajarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului integrat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc" a Cererii de finanţare pentru Programul Operaţional Regional şi a alocării contribuţiei locale pentru acest proiect

90/2009. Privind numirea în funcţia de conducere de director, cu contract de muncă pe durată nedeterminată la Serviciul Public de Management Energetic Harghita, al d-lui Bodor Zsolt