Glodeanu Cristinel 2011

Luări de cuvânt: 6

Propuneri: 8

Întrebări: 1

Votare

 

Întrebări:

 01.07.2011. Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel are o întrebare privind procentul de contribuţie a solicitantului şi termenele de depunere a proiectelor. Hot.182/2011

 

Propuneri:

 06.02.2011. Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel consideră că trebuie găsită o modalitate pentru proiecte în care să fie atraşi şi oamenii din partea de nord a judeţului şi să se folosească denumiri prin care toţi locuitorii judeţului să se simte atraşi. Hot.56/2011

11.03.2011. Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel propune ca membru în Comisia de selecţie pe el însuşi iar în Comisia de soluţionare a contestaţiilor pe d-na consilier judeţean Stoia Sabina. Hot.76/2011

11.02.2011. Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel propune promovarea produselor tradiţionale şi din partea nordică a judeţului. Hot.78/2011

11.03.2011. Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel propune parteneriate şi cu alte judeţe. Hot.79/2011

29.04.2011. Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel consideră că denumirea programului ar trebui să fie Zilele judeţului Harghita şi are o întrebare privind componenţa membrilor de organizare a acestui program. Hot.144/2011

30.08.2011. Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel consideră că programul ar trebui să cuprindă şi studierea problemelor privind reprezentanţa şi cultura locuitorilor de naţionalitate română din judeţul Harghita, deoarece în judeţul Harghita sunt în minoritate. Hot.231/2011

30.08.2011. Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel propune o întâlnire cu managerii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitare şi cere ca Consiliul Judeţean Harghita să ofere tot sprijinul pentru dezvoltarea acestora în folosul comunităţilor din care fac parte. Hot.239/2011

19.10.2011. Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel cere ca şi promovarea valorilor tradiţionale culturale româneşti să fie sprijinite prin elaborarea unor hotărâri şi nu numai cele secuieşti şi mai adaugă cerinţa referitoare la folosirea termenului Judeţului Harghita în locul Ţinutului Secuiesc. Hot.275/2011

 

Luări de cuvânt:

 06.02.2011. Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel consideră că municipiul Topliţa are prevăzuta o sumă mai mică în proiectul de hotărâri şi că nu există echilibru între aceste sume. Hot.4/2011

06.02.2011. Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel consideră că trebuie respectate procentele din statistică pe baza cărora vor fi împărţite sumele pentru proiecte. Hot.6/2011

29.04.2011. Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel consideră că în organizarea şi realizarea programului este important colaborarea cu primăriile judeţului Harghita. Hot.144/2011

01.07.2011. Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel consideră că este nevoie de o soluţie prin care proiectul de hotărâre să obţină avizul favorabil din partea Direcţiei Generale de Administraţie Publică Locală al Consiliului Judeţean Harghita. Hot.205/2011.

19.11.2011. Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel consideră că situaţia privind problemele de încălzire a şcolilor şi grădiniţelor din oraşul Bălan sunt din ce în ce mai drastice şi cere implicarea Consiliului Judeţean Harghita în găsirea de modalităţi pentru rezolvarea situaţiei apărute şi mai adaugă problema asfaltării drumurilor şi a reţelelor de electrificare a comunei Subcetate... Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel consideră că este important constituirea unei comisii din partea specialiştilor aparatului propriu ale Consiliului Judeţean Harghita pentru găsirea unei modalităţi de rezolvare a problemelor existente. Hot.268/2011

19.10.2011. Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel afirmă că se referea doar la informarea membrilor de naţionalitate română ai Consiliul Judeţean Harghita despre tratativele cu judeţul Suceava. Hot.275/2011

 

Votare:

DA 286

NU 2

Abținere 15

Nu a Votat 3

Absent 40

 

GlodeanuCristinel2011