Györgypál László József 2009

Luări de cuvânt: 4

Propuneri: 4

Întrebări: 0

Votare

 

Întrebări:

 

Propuneri:

 19.05.2009. Domnul consilier Györgypál László propune ca această problemă să se decidă cu vot secret, ca fiecare consilier să poată vota după propria sa conştiinţă. Hot.124/2009

28.05.2009. Observaţiile domnilor consilieri Györgypál László si Bende Sándor se referă la faptul că această porţiune de drum nu reprezintă o prioritate pentru zona Gheorgheni, rugămintea lor fiind ca, în viitor, dacă vor avea posibilitatea de a înainta cereri de finanţare pentru POR drumurile Borsec- Orotva şi Ditrău-Tulgheş să aibă prioritate. Hot.125/2009

30.06.2009. Domnul consilier Györgypál László a propus înserarea în contract a rolului acestui sistem de coordonarea muncii, nu numai împărţirea numerelor de ordine. Hot.132/2009

15.10.2009. Domnul consilier Györgypál László subliniază faptul că în legislaţia maghiară nu există donaţie fără valoare. După această valoare donatorii plătesc anumite taxe, rugămintea dumnealui fiind, ca suma stabilită pentru donaţie să nu fie prea mare. Hot.234/2009

 

Luări de cuvânt:

 27.03.2009. Dl. Györgypál László: nu este responsabilitatea Consiliului Judeţean Harghita de a decide cine este trecută pe un afiş. După cunoştinţele mele responsabilitatea Consiliului Judeţean Harghita este respectarea hotărârilor adoptate, noi am respectat hotărârea şi contractul a fost încheiat conform hotărârii. Hot.21/2009

27.03.2009. Dl. Györgypál László: am purtat mai multe discuţii cu graficianul heraldist, care este singurul specialist în Transilvania care se ocupă cu proiectarea stemelor, este membru în Comisia Naţională de Heraldică şi Genealogie a Academiei Române. Dânsul ne-a asigurat, că la varianta finală, cea care va fi desenată cu mâna, imaginea Sf. Maria va fi schimbată cu cel cerut şi de colegii mei. Doresc să atrag atenţia domnului consilier Glodeanu că procedura de însuşire a stemei a cuprins şi o perioadă de două luni de dezbatere publică timp în care aţi fi putut face propuneri de modificare. Hot.26/2009

06.08.2009. Domnul consilier Györgypál László a subliniat faptul că domnul consilier Szász Jenő din ultimele 22 de şedinţe ale consiliului a participat doar la patru, demisia a înaintat-o atunci când era deja de actualitate schimbarea lui din funcţie conform legii. Dumnealui putea să înainteze demisia în cazul în care avea dreptul de a menţine aceea funcţie, dar a pierdut această legalitate prin faptul că nu a participat la şedinţe.

25.09.2009. Domnul consilier Györgypál László prezintă obiectivele specifice ale proiectului de hotărâre:

Punerea la dispoziţie a serviciilor administrative prin mijloace electronice, atât pentru utilizatori (cetăţeni şi mediul de afaceri), cât şi pentru administraţia publică. Beneficiile utilizatorilor pot fi exprimate succint prin oferirea unui acces facil la serviciile administraţiei publice. Pentru autorităţile care utilizează tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în scopul furnizării de servicii electronice, aceasta înseamnă noi oportunităţi, dar şi schimbări interne la nivel organizaţional.

Trebuie să conducă la furnizarea a cel puţin unui serviciu public către cetăţeni/mediul de afaceri/administraţie publică, la un nivel de sofisticare de minimum 3. adică: postarea informaţiilor online, interacţiune unidirecţională: existenţa formularelor online pentru a fi descărcate, interacţiune bidirecţională: posibilitatea de a transmite online formulare completate.

Acest proiect are două obiective principale care trebuiesc îndeplinite simultan: furnizarea de servicii publice on-line către cetăţeni/mediul de afaceri/administraţie publică şi eficientizarea activităţilor interne ale instituţiei publice care contribuie la furnizarea respectivului serviciu, utilizând mijloace specifice TIC. Hot.210/2009

 

Votare:

 DA 107

NU 0

Abținere 0

Nu a Votat 4

Absent 28

 

GorgypalLaszloJozsef2009