Györgypál László József 2009

Nu a sprijinit aprobarea hotărârilor: 2009

 

34/2009. Privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr. 71/2008 a Consiliului Judeţean Harghita, privind activităţile prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 7 Centru" finanţat din cadrul Programului Operaţional Regional, Axa Prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, DMI. 3.3. – Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

47/2009. Privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei" pe anul 2009

73/2009. Privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la derularea programului judeţean „Teatru pentru mediul rural" pe anul 2009

79/2009. Privind aprobarea asocierii judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu oraşul Bălan prin Consiliul local al oraşului Bălan, în vederea extinderii la nivel judeţean a serviciilor sociale furnizate de către Centrul de primire în regim de urgenţă a victimelor violenţei în familie din Bălan