Györgypál László József 2010

Nu a sprijinit aprobarea hotărârilor: 2010

 

13/2010. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr 3/2005 privind aprobarea înfiinţării Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Harghita

15/2010. Privind aprobarea asocierii judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean cu Asociaţia Club Sportiv „ Karpat Tour Orienteering Klub" Harghita în vederea organizării şi derulării programului „Campionatul european şi cupa mondială la orientare pe schiuri", pe anul 2010

232/2010. Privind aprobarea participării Judeţului Harghita, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Județean Harghita – Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete

287/2010. Pentru modificarea Hotărârii nr. 107/2010 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita „Clubului Sportiv Handbal Club Odorheiu Secuiesc" pe anul 2010

291/2010. Privind aprobarea listei proiectelor finanţate în cadrul programului anual de "Protecţie a monumentelor istorice de pe teritoriul judeţului Harghita" pe anul 2010

293/2010. Privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 5/2010 privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Pe urmele legendelor harghitene" finanțat din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. "Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", DMI 5.3. „Promovarea potențialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică", Operațiunea "Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice" şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

294/2010. Privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager al Şcolii Populară de Artă şi Meserii a Judeţului Harghita, respectiv constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor

295/2010. Privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager al Bibliotecii Judeţene „Kájoni János", respectiv constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor

296/2010. Privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager al Centrului Cultural şi de Arte Lăzarea, respectiv constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor

297/2010. Privind aprobarea cooperării Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Asociația Județeană de Handbal Harghita în vederea derulării "Cupei de handbal al Consiliului Județean Harghita" respectiv cu Asociația Fotbal Club Odorheiu Secuiesc în vederea derulării "Fotbal 2010-Consiliul Județean Harghita" în cadrul Programului de sprijinire a diferitelor sporturi alternative specifice judeţului Harghita

298/2010. Privind modificarea Hotărârii nr. 224/2010 privind unele măsuri de reorganizarea managementului şi înfiinţarea Consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc şi al Spitalului de Psihiatrie Tulgheş

300/2010. Cu privire la luarea de act de încetare de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Vajna Emeric

316/2010. Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2010

325/2010. Privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita, ca membrii ai Consiliului de administraţie din cadrul Şcolii Speciale Bilbor

331/2010. Privind completarea Hotărârii nr. 229/2010 al Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita