Hajdu Gábor 2009

Luări de cuvânt: 6

Propuneri: 0

Întrebări: 0

Votare

 

Întrebări:

 

Propuneri:

 

Luări de cuvânt:

 30.01.2009. Dl. Hajdu Gábor: Stimaţi colegi. Proprietatea privată este inviolabilă. Există însă o excepţie, toţi cei care lucrează în administraţia publică cunosc acest caz, este vorba despre exproprierea de imobile pentru cauză de utilitate publică, după o dreaptă şi prealabilă despăgubire, prin hotărâre judecătorească. Cei care cunosc situaţia din Harghita-Băi ştiu că reţeaua de apă potabilă a fost construită în anii 1940-50. Intravilanul localităţii Harghita-Băi este înconjurat de Composesoratul Ciceu, deci orice proiect de dezvoltare se loveşte de graniţa composesoratului. În timpul guvernului anterior, cât timp domnul Korodi Attila a fost ministru, oraşul Miercurea Ciuc a primit banii necesari pentru finanţarea reţelei de apă potabilă de la Harghita-Băi conform standardelor secolului 21. Acest proiect nu poate fi realizat însă fără ca proprietatea Composesoratului Ciceu să nu fie afectată. Trebuie să sprijinim comunitatea de la Harghita-Băi să intre şi ei în secolul 21, şi trebuie să ne asigurăm că cei de la composesorat vor primi o despăgubire rezonabilă. Hot.2/2009

30.01.2009. Dl. Hajdu Gábor. Comunitatea maghiară nu trebuie divizată ci mai degrabă unită. Sub nici o formă nu intenţionăm să lăsăm deoparte oraşul Tuşnad, dar cei de la Consiliul Local nu au depus documentaţia necesară, cu toate că au fost rugaţi oficial de trei ori. Cred că cei din asociaţie vor face tot posibilul ca Tuşnad Băi să beneficieze de proiectele de dezvoltare. Chiar dacă aşa insinuaţi, noi nu credem că Tuşnad Băi este numai al MPP-ului, este parte a Ciucului de Jos şi ne aparţine tuturor, indiferent de culoarea politică a primarului. Hot.3/2009

30.01.2009. Dl. Hajdu Gábor: stimaţi consilieri! Răspunsul la problema actuală este cuprins în propoziţia următoare: comitetul de organizare convocă membrii autorităţii teritoriale de ordine publică în şedinţa de constituire, pentru alegerea preşedintelui autorităţii teritoriale de ordine publică. Sunt convocaţi numai membrii ATOP nu şi Árus Zsolt. Acest lucru nu este vina noastră. Hot.10/2009

30.06.2009. Domnul consilier Hajdu Gabor îl informează pe domnul consilier Thamo că în ATOP, conform legii este membru şi un subprefect. În cadrul Instituţiei Prefecturii s-au efectuat modificări în locul unui subprefect ei au nominalizat un alt subprefect. Hot.159/2009

06.08.2009. Domnul consilier Hajdu Gábor a repetat din nou ce înseamnă o absenţă motivată conform legii. Informează pe colegi, că domnul consilier Szász Jenő, în afară de faptul că a absentat de la 4 şedinţe ordinare consecutive, a participat doar o singură dată la lucrările comisiei economice, iar din cele 22 de şedinţe ordinare ale consiliului judeţean a lipsit de 18 ori.

26.11.2009. Domnul consilier Hajdu Gabor subliniază că acesta este un moment festiv, la care mulţi s-au aşteptat ca unul din simbolurile secuimii să fie recunoscut oficial. Este păcat că argumentarea s-a făcut pe linia argumentelor de partid. Acest simbol este cunoscut din 1601 când voievodul Székely Mózes l-a folosit. Adoptând acest proiect de hotărâre vom putea folosi drapelul fără să ne înfăţişăm cu poliţia, jandarmeria şi serviciile secrete. Hot.269/2009

 

Votare:

 DA 135

NU 0

Abținere 0

Nu a Votat 3

Absent 1

 

HajduGabor2009