Hajdu Gábor 2011

Nu a sprijinit aprobarea hotărârilor: 2011

 

72/2011. Privind aprobarea programului de promovare turistică şi cultural turistică al judeţului Harghita pe anul 2011

75/2011. Privind aprobarea cooperării Consiliului Judeţean Harghita cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita pentru derularea Programului de sănătate privind prevenirea marginalizării sociale pe anul 2011

76/2011. Pentru aprobarea componenţei Comisiei de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind programele, proiectele şi acţiunile culturale.

80/2011. privind aprobarea derulării programului „Organizarea competiţiei Campionatul naţional de enduro etapa:II pe traseul situat în localitatea Lăzarea."

83/2011. Privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență al Județului Harghita

86/2011. Privind modificarea Hotărârii nr. 321/2010 a Consiliului Județean Harghita privind aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru proiectul "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Harghita".

297/2011. privind abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 260/2011 privind aprobarea solicitării transmiterii în administrarea Consiliului Județean Harghita a unor bunuri imobile supuse executării silite, situate în Miercurea Ciuc, str. Harghite nr. 98, identificate prin C.F nr. 52449;52442, respectiv 52443, care fac obiectul cererii de trecere în proprietatea publică a statului, împreună cu modificările și completările ulterioare