Kocs Ilona 2011

Luări de cuvânt: 9

Propuneri: 1

Întrebări: 1

Votare

 

Întrebări:

 19.10.2011. Doamna consilier judeţean Kocs Ilona are o întrebare privind executarea lucrărilor de investiţii ale Consiliului Judeţean Harghita şi dacă merită efectuarea acestor lucrări în acest an ţinând cont de condiţiile meteo nefavorabile. Hot.269/2011

 

Propuneri:

 29.04.2011. Doamna consilier judeţean Kocs Ilona propune ca dezvoltarea acestor reţele de electrificare să fie în concordanţă cu peisajul natural în care sunt realizate. Hot.116/2011

 

Luări de cuvânt:

 11.03.2011. Doamna consilier judeţean Kocs Ilona răspunde la afirmaţiile domnului consilier judeţean Glodeanu Cristinel afirmând că judeţul Harghita nu este întreţinut din alte fonduri decât din fonduri cuvenite judeţului. Hot.79/2011

01.07.2011. Doamna consilier judeţean Kocs Ilona consideră ca planul de reabilitare a cetăţii Székely Támadt din Odorheiu Secuiesc ar putea fi utilizată în cadrul reabilitării cetăţii şi astfel sumele destinate elaborării planului de reabilitare ar putea fi utilizate pentru protecţia monumentului în sine. Hot.182/2011

01.07.2011. Doamna consilier judeţean Kocs Ilona consideră că Gara de Autobuz din Miercurea-Ciuc este într-o stare dezastruoasă. Hot.183/2011

01.07.2011. Doamna consilier judeţean Kocs Ilona consideră că Spitalul de Psihiatrie Tulgheş este singurul spital din judeţul Harghita care nu a fost acuzat de risipire de fonduri. Hot.188/2011

30.08.2011. Doamna consilier judeţean Kocs Ilona menţionează că starea drumului judeţean între localitățile Feliceni şi Rupea a ajuns într-un timp foarte scurt într-o stare degradată şi cere ca firmele executante a lucrărilor de reabilitare a drumului judeţean să fie traşi la răspundere. Hot.219/2011

22.09.2011. Doamna consilier judeţean Kocs Ilona are o întrebare referitoară la lipsa proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a Statului de funcţii ale Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Harghita de pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

19.10.2011. Doamna consilier judeţean Kocs Ilona consideră că unii pedagogi, psihologi, logopezi profesează în mai multe şcoli şi crede că atribuirea unor noi atribuţii acestora nu ar fi benefică. Hot.285/2011

25.11.2011. Doamna consilier judeţean Kocs Ilona precizează că numai o singură dată a întârziat cinci minute de la o şedinţă a Consiliului Judeţean şi a fost trecută absentă în condica de prezenţă şi cere ca dubla măsurare a diferitelor situaţii să nu se mai repete. Hot.298/2011

15.12.2011. Doamna consilier judeţean Kocs Ilona precizează că dânsa sprijină acele proiecte de hotărâri despre care consideră că va fi benefică judeţului Harghita, nu votează acele proiecte de hotărâri despre care consideră că nu va fi în interesul judeţului Harghita şi votează cu abţinere când nu are cunoştinţe detaliate în domeniul proiectului de hotărâre propus spre aprobare. Hot.337/2011

 

Votare:

 DA 211

NU 24

Abținere 84

Nu a Votat 6

Absent 21

 

KocsIlona2011