Kovács Árpád András 2009

Luări de cuvânt: 3

Propuneri: 1

Întrebări: 0

Votare

 

Întrebări:

 

Propuneri:

 30.10.2009. Domnul consilier Kovács Árpád András cere validarea mandatului domnului Csillag Péter, pentru că în caz contrar membrii partidului PCM nu vor participa la lucrările şedinţei părăsind sala. Hot.235/2009

 

Luări de cuvânt:

 30.01.2009. Dl. Kovács Árpád: mulţumesc pentru cuvântul acordat. Stimaţi colegi! Eu consider inoportun ca acest proiect de hotărâre să fie adoptat acum. Avem de-a face cu o problemă serioasă în ceea ce priveşte exproprierea unor terenuri.

După cum reiese din materialul aflat în faţa mea, este vorba despre declararea utilităţii publice a unei lucrări care va fi executată în viitor. După informaţiile mele însă, această lucrare este deja definitivată. Gravitatea problemei constă în faptul că din partea Consiliului Local Miercurea Ciuc s-a comis violarea proprietăţilor funciare. Din această cauză este în curs un proces la tribunal. După părerea mea, Consiliul Judeţean Harghita ar trebui să aibă rolul de mediator între cele două părţi, în ceea ce priveşte soarta terenurilor care vor fi expropriate. Conform afirmaţiilor conducerii composesoratului din Ciceu, ei au fost excluşi din tratative. Nu doresc să particip la mutilarea patrimoniului composesoratului, care - şi aşa - a fost restituit incomplet. Hot.2/2009

06.08.2009. Domnul consilier Kovács Árpád András consideră că nu s-ar fi ajuns în această situaţie dacă colegii ar fi acceptat propunerea, ca datele şedinţelor ordinare să fie stabilite dinainte şi a susţinut în continuare această propunere.

30.10.2009. Domnul consilier Kovács Árpád András a făcut obiecţie la formularea domnului preşedinte, precizând că a fost o cerere şi nu şantaj. Totodată a precizat că legea nu interzice validarea mandatului în cazul în care are şi mandat de consilier local. Domnul Csillag Péter nu mai este consilier local şi dacă la următoarea şedinţă se va valida mandatul atunci membrii partidului PCM vor rămâne la lucrările şedinţei. Hot.235/2009

 

Votare:

DA 81

NU 11

Abținere 31

Nu a Votat 11

Absent 5

 

KovacsArpadAndras2009