Kovács Árpád András 2010

Luări de cuvânt: 4

Propuneri: 2

Întrebări: 1

Votare

 

Întrebări:

 14.10.2010. Domnul consilier judeţean Kovács Árpád cere clarificări în legătură cu art. 5 al proiectului, respectiv studiul de fezabilitate pentru un proiect de finanţare. HOT.250/2010

 

Propuneri:

22.04.2010. Domnul consilier judeţean Kovács Árpád a semnalat că citind regulamentul de bază a observat lipsa judoului. Propune includerea judocanilor pentru că la nivelul judeţului Harghita sunt sportivi cu rezultate foarte bune la competiţii naţionale şi internaţionale. HOT.80/2010

02.07.2010. Domnul consilier judeţean Kovács Árpád András atrage atenţia consilierilor asupra unei probleme cu care se confruntă composesoratul din Borsec. Ei au solicitat fără succes toate terenurile pe care le-au avut pe teritoriul oraşului. Actualmente, au 8 sentinţe definitive şi irevocabile pe care trebuie să le primească dar în tot cursul proceselor oraşul Borsec susţine că acestea sunt în domeniul public, cu toate că nu au putut dovedi. Din lipsa unor date din proiectul de hotărâre, domnul consilier judeţean propune să nu decidă azi în acest caz. HOT.164/2010

 

Luări de cuvânt:

 26.02.2010. Domnul consilier Kovács Árpád, în numele PCM-ului refuză tonul folosit de domnul consilier Hajdu Gábor, precizând că fracţiunea PCM niciodată nu a decis în baza unor directive de partid, ci după propria conştiinţă şi după materialul care a fost expediat lor.

14.10.2010. Domnul consilier judeţean Kovács Árpád cere expunerea mai detaliată a proiectelor de hotărâri, cuprinse ordinea de zi, în cadrul şedinţei şi precizează că în ceea ce priveşte negocierea între cele două fracţiuni răspunsul fracţiunii PCM este pozitivă în legătură cu proiectul de hotărâre respectiv.

14.10.2010. Domnul consilier judeţean Kovács Árpád precizează că în proiectul de hotărâre nu sunt incluse date concrete până la care trebuie întreprinse achiziţiile şi că adoptarea hotărârii nu ar trebui să depindă de persoana iniţiatorului ci de conţinut, ca urmare cerea adoptarea proiectului hotărâre.

17.12.2010. Domnul consilier judeţean Kovács Árpád András propune pe doamna consilier Kocs Ilona în Consiliul de administraţie al Şcolii Speciale de Arte şi Meserii "Sfânta Ana" din partea fracţiunii PCM. Hot.324/2010

 

Votare:

 DA 225

NU 3

Abținere 65

Nu a Votat 22

Absent 19

 

KovacsArpadAndras2010