Magyari Vencel 2011

Nu a sprijinit aprobarea hotărârilor: 2011

 

44/2011. Privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management al Bibliotecii Judeţene „Kájoni János"

316/2011. privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2012 al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita, al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, al Direcției Județene de Evidența Persoanelor al județului Harghita, respectiv a Camerei Agricole al județului Harghita

317/2011. privind aprobarea modificării anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 205/2010 a Consiliului Județean Harghita, cu privire la stabilirea numărului de posturi prin reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita, aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita, precum și a numărului maxim de posturi pentru instituțiile subordonate Consiliului Județean Harghita