Pálffy Domokos 2009

Luări de cuvânt: 1

Propuneri: 0

Întrebări: 0

Votare

 

Întrebări:

 

Propuneri:

 

Luări de cuvânt:

 13.02.2009. Dl. Pálffy Domokos: mulţumesc pentru cuvântul acordat. Zona amintită de domnul consilier este drum comunal. Pentru ca acel drum să poate fi reparat de Consiliul Judeţean Harghita este nevoie de recalificarea drumului. Hot.18/2009

 

Votare:

DA 137

NU 0

Abținere 0

Nu a Votat 2

Absent 0

 

PalffyDomokos2009