Pálffy Domokos 2010

Nu a sprijinit aprobarea hotărârilor: 2010

 

11/2010. Privind unele reglementări ale serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate

34/2011. Privind aprobarea „Programului anual de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap din judeţul Harghita" pe anul 2010 al Consiliului Judeţean Harghita

80/2010. Privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia "Harghita Sportclub"judeţul Harghita

81/2010. Privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia "Harghita Sportclub" pe anul 2010

200/2010. Privind modificarea Hotărârii nr. 25/2010 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a organigramei şi a statului de funcţii al Serviciului Public Salvamont Harghita

204/2010. Privind desfiinţarea serviciului public „AGENŢIA DE DEZVOLTARE JUDEŢEANĂ HARGHITA- HARGITA MEGYEI FEJELESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG" din subordinea Consiliului Judeţean Harghita şi aprobarea unor măsuri organizatorice în această privinţă

241/2010. Privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Harghita

266/2010. Privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 121/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

272/2010. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr 3/2005 privind aprobarea înfiinţării Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Harghita