Papp Kincses Emese 2011

Nu a sprijinit aprobarea hotărârilor: 2011

 

69/2011. Privind modificarea Contractului de comodat nr. 4.140/2005 încheiat între judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi Fundaţia Csibész

82/2011. Privind modificarea Hotărârii nr. 224/2010 privind unele măsuri de reorganizarea managementului şi înfiinţarea Consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc şi al Spitalului de Psihiatrie Tulgheş

85/2011. Privind aprobarea asocierii Judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita cu Comuna Mihăileni prin Consiliul Local al Comunei Mihăileni din judeţul Harghita, pentru finanţarea şi realizarea lucrării de reabilitare a DJ 124, tronson Nădejdea – Livezi

86/2011. Privind modificarea Hotărârii nr. 321/2010 a Consiliului Județean Harghita privind aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru proiectul "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Harghita".

87/2011. Privind completarea Hotărârii nr. 224/2009 a Consiliului Judeţean Harghita, privind aprobarea înfiinţării Serviciului public pentru administrarea şi gestionarea „Centrului Multifuncţional din Şumuleu", a regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi statului de funcţii ale acestuia, cu modificările ulterioare;

88/2011. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 160/2004 privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita şi pentru aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale direcţiei generale

89/2011. Privind Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului din judeţul Harghita

90/2011. Privind aprobarea Avizului Unic al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, emis în luna martie 2011

91/2011. Privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia Naţională a Surzilor din România Filiala Harghita pe anul 2011

93/2011. Privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management al Şcolii Populare de Artă şi Meserii a Judeţului Harghita

205/2011. privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru susţinător în Asociaţia Întreprinzătorilor din Secuime - Székelyföldi Vállalkozók és Egyesületek Szövetsége

233/2011. privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat cu S. R. R. – Studioul Regional de Radio Târgu Mureş

248/2011. privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea comunei Siculeni, a obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea băii comunale, din localitatea Siculeni", realizat în cadrul programului „Reabilitarea băi tradiţionale"

259/2011. privind modificarea Hotărârii nr. 193/2011 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții Proiectare – Reabilitare secții spitalicești faza II: Extindere unitate de primire urgență parter +etaj, extindere neonatologie, reparații capitale la Sec. UPU, Obstetrică Ginecologie, Neonatologie, Gastroentologie și Urologie, Spitalul Județean de Urgență din Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László nr.2

268/2011. privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

269/2011. privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 septembrie 2011

272/2011. privind aprobarea transmiterii în comodat Editurii Hargita Népe al unui birou situat în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. 1 Decembrie 1918, nr. 7, județul Harghita, aparținând domeniului privat al județului Harghita și în administrarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita

279/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 16/2011 privind aprobarea derulării programului "Dezvoltarea capacitării administrative a autorităților publice locale" pe anul 2011, cu modificările și completările ulterioare

283/2011. privind aprobarea achitării cotizației Consiliului Județean Harghita pe anul 2011 către Asociația pentru Județul Harghita

287/2011. privind participarea Judeţului Harghita, prin Consiliul Judeţean Harghita ca asociat şi cu capital, la societatea comercială ECO-CSIK SRL

291/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 114/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Editurii Hargita Népe

299/2011. privind asigurarea sumei de 110.00 lei în scopul măririi capitalului social al operatorului regional de apă și canalizare SC Harviz SA

301/2011. privind darea în folosinţă gratuită a echipamentelor și aparatelor din studioul de televiziune al Consiliului Județean Harghita, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita

302/2011. privind numirea domnului Isán István Csongor, pentru conducerea interimară al Editurii Hargita Népe, până la data începerii executării noului contract de management

305/2011. privind aprobarea Contractului de finanțare nr. 2140/10.10.2011 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și Consiliul Județean Harghita

306/2011. privind aprobarea contractului de finanțare nr. 1333/09.06.2011 și a Actului adițional nr. 1/2012/20.09.2011 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și Consiliul Județean Harghita

307/2011. privind aprobarea nivelului taxelor județene pentru anul fiscal 2012, a căror stabilire este de competența Consiliului Județean Harghita

315/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 160/2004 privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale direcţiei generale

331/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 55/2010 privind aprobarea înființării societății comerciale „Honline Media", societate cu răspundere limitată

340/2011. privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitarea și modernizarea Policlinicii Stomatologice (proiectare și execuție)"

343/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 55/2010 privind asocierea Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Asociaţia pentru Judeţul Harghita – Hargita Megyéért Egyesület în vederea constituirii unei societăţi comerciale cu răspundere limitată

378/2011. privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager al Editurii Hargita Népe

respectiv constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor