Petres Sándor 2009

Nu a sprijinit aprobarea hotărârilor: 2009

 

58/2009. Privind aprobarea „Programului anual de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap din judeţul Harghita" pe anul 2009 al Consiliului Judeţean Harghita

72/2011. Privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la derularea programului judeţean „Spectacole folclorice pentru judeţul Harghita" pe anul 2009

189/2009. Privind darea în administrarea Editurii Harghita a cotei de 49/100 parte din imobilul construit împreună cu cota de 49/100 parte din terenul aferent acestuia, aflat în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita, pentru o perioadă de 5 ani

193/2009. Pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice a investiţiei ,,Reabilitare şi Reparaţii la clădirea Policlinicii Miercurea Ciuc, str. Miko nr. 1 judeţul Harghita"

294/2009. Privind asocierea Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Asociaţia pentru Judeţul Harghita- Hargita Megyeert Egyesulet în vederea constituirii unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, având denumirea de S.C. Proiect Consulting Harghita S.R.L.