Petres Sándor 2010

Nu a sprijinit aprobarea hotărârilor: 2010

 

16/2010. Privind aprobarea Avizelor Unice ale Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, eliberate în luna ianuarie 2010

26/2010. Privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare si Funcţionare, al Organigramei şi al Statului de Funcţii, al Serviciului Public de Paza al Obiectivelor de Interes Judeţean Harghita

104/2010. Privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la proiectul INSIGHT-informaţii pentru dezvoltarea durabilă şi dezvoltarea agriculturii judeţului Harghita

105/2010. Privind aprobarea majorării aportului judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la capitalul social al societăţii comerciale "Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav"S.A. şi modificarea şi completarea Hotărârii nr. 16/2006 al Consiliului Judeţean Harghita

106/2010. Privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Clubul Sportiv „Hockey Club Felcsík" pe anul 2010

107/2010. Privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita „Clubului Sportiv Handbal Club Odorheiu Secuiesc" pe anul 2010

120/2010. Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural şi de Arte – Lăzarea

150/2010. Privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 51/2008 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea Regulamentelor serviciilor de transport public de persoane în trafic judeţean

159/2010. Privind aprobarea Avizelor Unice emise de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, emise în luna iunie 2010

167/2010. Privind aprobarea Programului de colaborare al Consiliului Județean Harghita cu organizații neguvernamentale în vederea organizării de tabere, întâlniri și festivaluri pentru tineret, pe anul 2010

316/2010. Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2010

318/2010. Privind aprobarea nivelului taxelor speciale pe anul 2011 pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean Harghita la instituţiile publice finanţate de Consiliul Judeţean Harghita