Petres Sándor 2011

Nu a sprijinit aprobarea hotărârilor: 2011

 

1/2011. Privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru proiectul „Amenajarea interioară Centru Multifuncţional"

255.2011. privind aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie (PT +DDE) pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de consolidare a structurii de rezistenţă şi lucrări de modernizare la Dispensarul medical din str. Petőfi nr. 14"

303/2011. privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011