Rácz Árpád 2010

Nu a sprijinit aprobarea hotărârilor: 2010

 

30/2010. Cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 89/2009 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Reabilitarea, reamenajarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului integrat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc", a Cererii de finanţare pentru Programul Operaţional Regional şi a alocării contribuţiei locale pentru acest proiect

34/2010. Privind aprobarea „Programului anual de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap din judeţul Harghita" pe anul 2010 al Consiliului Judeţean Harghita

206/2010. Privind aprobarea Avizelor Unice ale Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, emise în luna iulie 2010

261/2010. Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a lucrărilor de "Reparaţii capital bloc alimentar – Etapa II la Spitalul de Psihiatrie Tulgheş" aflat în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Spitalului de Psihiatrie Tulgheş

328/2010. Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2011 al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Harghita, respectiv al Camerei Agricole al judeţului Harghita

329/2010. Privind modificarea Hotărârii nr. 25/2010 al Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a organigramei şi a statului de funcţii al Serviciului Public Salvamont al Consiliului Judeţean Harghita

339/2010. Privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă"- pe imobilele din patrimoniul Consiliului Judeţean Harghita, aflate în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, finanțat din cadrul „Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult" al Ministerului Mediului şi Pădurilor