Rácz Árpád 2011

Nu a sprijinit aprobarea hotărârilor: 2011

 

44/2011. Privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management al Bibliotecii Judeţene „Kájoni János"

262/2011. privind aprobarea achitării cotizaţiei pe anul 2011 a Consiliului Judeţean Harghita, decurgând din calitatea de membru în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita

333/2011. privind aprobarea documentaţiei tehnice nr. 317/23.09.2011 de adaptare la situaţia actuală din teren pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 123 A, Tuşnad – Sâncrăieni, km 0+000-14+600"