Rafain Zoltán 2011

Luări de cuvânt: 1

Propuneri: 0

Întrebări: 0

Votare

 

Întrebări:

 

Propuneri:

 

Luări de cuvânt:

14.04.2011. Domnul consilier judeţean Rafain Zoltán prezintă raportul asupra experienţelor dobândite în urma deplasării sale în Austria privind dezvoltarea silviculturii şi ariile protejate „Natura 2000".

 

Votare:

DA 283

NU 0

Abținere 0

Nu a Votat 5

Absent 58

 

RafainZoltan2011