Sófalvi László 2009

Luări de cuvânt: 4

Propuneri: 2

Întrebări: 0

Votare

 

Întrebări:

 

Propuneri:

 29.04.2009. Domnul consilier judeţean Sofalvi Laszló a propus următoarea modificare: Instituţiile administraţiei publice centrale şi locale, persoanele juridice fără scop lucrativ care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică, precum şi oaspeţii Consiliului Judeţean Harghita pot primi în folosinţă gratuită aceste spaţii, cu acordul prealabil al preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita. Hot.98/2009

10.09.2009. Dl. Sófalvi László subliniază importanţa faptului ca drumurile de acces judeţene către centrele importante ale judeţului să fie reabilitate. Hot.196/2009

 

Luări de cuvânt:

 13.02.2009. Dl. Sófalvi László: numai după punerea în funcţie poate fi testat sistemul. Dar mai multe informaţii ne poate da domnul director Birta Antal... Dl. Sófalvi László: acum nu discutăm programul anului 2009, este vorba despre terminarea lucrărilor începute în anul precedent şi achitarea acestora. În programul acestui an va fi inclus şi zona amintită. Hot.18/2009

13.02.2009. Dl. Sófalvi László: Accept propunerea dvs. Voi transmite domnului preşedinte. Cred că vom găsi o soluţie pentru această problemă. Hot.20/2009

19.05.2009. Domnul consilier Sófalvi László a precizat faptul, că tariful trebuie stabilit în euro conform cerinţei ministerului şi a făcut cunoscut textul final al articolului 9 care este următorul: Art. 9 (1) Tarifele stabilite prin prezenta hotărâre constituie venit la bugetul Judeţului Harghita și se achită anticipat, în lei la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului, fie în numerar la casieria Consiliului Județean Harghita, fie prin ordin de plată. (2) Prin curs de schimb valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului se înțelege cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României în penultima zi lucrătoare a lunii respective... Domnul consilier Sófalvi László a răspuns că este vorba despre transportul public şi la celălalt este vorba despre transportul special. Hot.120/2009

15.10.2009. Domnul vicepreşedinte Sófalvi László nu este de acord cu modificarea valorii donaţiei. Hot.234/2009

 

Votare:

DA 134

NU 0

Abținere 1

Nu a Votat 1

Absent 3

 

SofalviLaszlo2009