Sófalvi László 2010

Luări de cuvânt: 3

Propuneri: 0

Întrebări: 1

Votare

 

Întrebări:

 02.09.2010. Domnul vicepreşedinte Sófalvi László semnalează că clădirea este puţin altfel decât celelalte din zonă. Îi întreabă pe proiectant dacă s-a ţinut cont de condiţiile meteorologice atunci când s-a decis pe lângă acoperiş plat? HOT.215/2010

 

Propuneri:

 

Luări de cuvânt:

 02.07.2010. Domnul vicepreşedinte Sófalvi László citeşte textul modificat al Art. 6: Se aprobă utilizarea fondului de rezervă bugetară prin diminuarea subcapitolului 54.02.05 fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale, titlul 50 fond de rezervă cu suma de 350 mii lei şi majorarea titlului 51 - Transfer între unităţi ale administraţiei publice cu această sumă, conform anexelor nr.1, 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolele de la punctul 6 vor fi renumerotate. Hot.166/2010

14.10.2010. Domnul vicepreşedinte Sófalvi László precizează că şedinţele Consiliului Judeţean Harghita sunt publice. Deasemenea la şedinţă participă şi reprezentanţii presei de fiecare dată.

17.12.2010. Domnul vicepreşedinte Sófalvi László consideră că astfel de probleme trebuie discutate în cadrul comisiei de învăţământ cu participarea Inspectoratului şcolar general şi se vor găsi modalităţi de rezolvare a acestor probleme.

 

Votare:

 DA 328

NU 1

Abținere 0

Nu a Votat 5

Absent 0

 

SofalviLaszlo2010