Sófalvi László 2010

Nu a sprijinit aprobarea hotărârilor: 2010

 

34/2010. Privind aprobarea „Programului anual de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap din judeţul Harghita" pe anul 2010 al Consiliului Judeţean Harghita

198/2010. Privind numirea în funcţia de conducere de şef serviciu, cu contract de muncă pe durată nedeterminată la Serviciul Public Judeţean de Salvamont Harghita, al domnului Fekete Örs

279/2010. Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 114/2010 privind acordarea premiilor ocazionate de desfăşurarea concursului "Cea mai curată şi îngrijită localitate din judeţul Harghita" pentru anul 2010

303/2010. Privind aprobarea modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare „Hargita Viz", la care Judeţul Harghita este membru asociat

305/2010. Privind aprobarea modificării contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr. 34/01.09.2009

313/2010. Privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru de onoare în Asociaţia Székely Konyha