Stoia Sabina 2011

Nu a sprijinit aprobarea hotărârilor: 2011

 

68/2011. Privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 145/2006 a Consiliului Judeţean Harghita privind darea în administrarea Spitalului Judeţean Harghita „dr. Dénes László" a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Sânmartin, aparţinând domeniului public al judeţului Harghita şi aflat în folosinţa Spitalului Judeţean Harghita „dr. Dénes László"

73/2011. Privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la derularea programului judeţean „Teatru pentru Ţinutul Secuiesc" pe anul 2011

205/2011. privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru susţinător în Asociaţia Întreprinzătorilor din Secuime - Székelyföldi Vállalkozók és Egyesületek Szövetsége

228/2011. privind modificarea Hotărârii nr. 56/2011 privind aprobarea derulării Programului „Sikeres Székelyföld" pe anul 2011

230/2011. privind aprobarea cooperării Consiliului Judeţean Harghita cu Asociaţia Maghiarilor Ceangăi din Moldova în vederea derulării „Programului de sprijinire a culturii ceangăilor" pe anul 2011

252/2011. privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea comunei Cozmeni, a obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea băii tradiţionale Sószék, din comuna Cozmeni", realizat în cadrul programului „Reabilitarea băi tradiţionale"