Szentes Antal 2011

Nu a sprijinit aprobarea hotărârilor: 2011

 

58/2011. Privind aprobarea derulării programului „Întărirea relaţiilor cu partenerii sociali", pentru anul 2011

276/2011. privind însușirea Contractului de co-finanțare nr. 66.065/2011 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de Autoritate Națională pentru Programul Operațional de Cooperare Transnațională Sud-Estul Europei și județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în vederea implementării proiectului CLEAR

277/2011. privind modificarea Hotărârii nr. 11/2011 privind aprobarea "Programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita" pe anul 2011, cu completările și modificările ulterioare

280/2011. privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita la proiectul "C You – Comunitățile previn violența în rândul tinerilor"

332/2011. privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita la Asocierea Parcurilor de Afaceri Inovative din Regiunea ESE