Tamás Zoltán 2011

Luări de cuvânt: 3

Propuneri: 0

Întrebări: 0

Votare

 

Întrebări:

 

Propuneri:

 

Luări de cuvânt:

06.02.2011. Domnul consilier judeţean Tamás Zoltán cere ca evaluarea proiectelor precum şi contractarea să se realizeze într-un timp mai scurt. Hot.6/2011

11.03.2011. Domnul consilier judeţean Tamás Zoltán răspunde la întrebările d-lui consilier Glodeanu Cristinel menţionând că, Comisia de Învăţământ a înaintat aceste întrebări privind şcolarizarea inspectorului şcolar general şi răspunsurile dânsului au fost acceptate de către comisie.

30.08.2011. Domnul consilier judeţean Tamás Zoltán salută idea domnului consilier judeţean Rácz Árpád şi oferă sprijinul din partea şcolii din Feliceni în organizarea de excursii şi programe comune cu şcoala din Eghersec.

 

Votare:

DA 304

NU 10

Abținere 14

Nu a Votat 4

Absent 14

 

TamasZoltan2011