Thamó Csaba Zsolt Béla 2010

Nu a sprijinit aprobarea hotărârilor: 2010

 

7/2010. Privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2009 al bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita

13/2010. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr 3/2005 privind aprobarea înfiinţării Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Harghita

14/2010. Privind stabilirea nivelului taxelor speciale aferente serviciilor de asistenţă tehnică de specialitate prestate de Agenţia de Dezvoltare Judeţeană Harghita, pe anul 2010

19/2010. Privind aprobarea preţurilor medii, pentru anul 2010, ale produselor agricole care constituie baza evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din arendarea terenurilor agricole

22/2010. Privind aprobarea Regulamentului de organizare funcţionare, organigramei şi a statului de funcţii ale Camerei Agricole a Judeţului Harghita

23/2010. Privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 108/2006 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea înfiinţării „Agenţiei de Dezvoltare Judeţeană Harghita" a regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale acesteia

24/2010. Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi organigramei ale Serviciului Public de Management Energetic Harghita

25/2010. Privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, al Organigramei şi a statului de funcţii al Serviciul Public Salvamont Harghita

26/2010. Privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare si Funcţionare, al Organigramei şi al Statului de Funcţii, al Serviciului Public de Paza al Obiectivelor de Interes Judeţean Harghita

27/2010. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr.139/2009 privind aprobarea participării Judeţului Harghita, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGHITA"

28/2010. Privind modificarea componenţei Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului, instituită în vederea emiterii Avizului Unic al Consiliului Judeţean Harghita, aprobată prin Hotărârea nr.36/1999, cu modificările şi completările ulterioare

29/2010. Privind aprobarea Avizelor Unice emise de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, emise în luna februarie 2010

31/2010. Privind numirea în funcţia de conducere de şef serviciu, cu contract de muncă pe durată nedeterminată la Centrul Multifuncţional al Consiliului Judeţean Harghita, a doamnei Bene Ibolya

32/2010. Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rulment pe anul 2010

50/2010. Privind aprobarea derulării programului „Promovarea imaginii publice a judeţului Harghita" al Consiliului Județean Harghita, pe anul 2010

53/2010. Privind aprobarea derulării programului "Dezvoltarea relaţiilor publice în cadrul Consiliului Judeţean Harghita în anul 2010" şi aprobarea cheltuielilor legate de acest program

55/2010. Privind aprobarea înfiinţării societăţii comerciale „Honline Media", societate cu răspundere limitată

56/2010. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 194/2009 privind asocierea Judeţului Harghita cu Asociaţia pentru Judeţul Harghita – Hargita Megyéért Egyesület în vederea constituirii unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, având denumirea de S.C. Proiect Consulting Harghita S.R.L

64/2010. Privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2010 către Asociaţia pentru Judeţul Harghita

69/2010. Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară, pe anul 2010

71/2010. Privind aprobarea cooperării judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Asociaţia „Hagyományőrző Csabafiak" cu Asociaţia Clubul Sportiv „Lobogó" şi cu Asociaţia Clubul Sportiv „ Krigel" în vederea realizării „Programului de sprijinire a valorilor ecvestre" pe anul 2010

103/2010. Privind aprobarea defalcării sumei de 1770,00 mii lei, reprezentând cofinanţarea proiectului Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Harghita în anul 2010

110/2010. Privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2009 asupra execuţiei bugetare al Consiliului Judeţean Harghita

111/2010. Privind aprobarea nivelului taxelor judeţene pentru anul fiscal 2011, a căror stabilire este de competenţa Consiliului Judeţean Harghita

152/2010. Privind participarea Consiliului Judeţean Harghita la organizarea competiţiei Campionatul naţional de enduro pe traseul situat în localitatea Lăzarea

153/2010. Privind aprobarea cooperării județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Clubul Sportiv Extreme Băile Tușnad, în vederea organizării și derulării programului "Competiția Saint Lake Exterra Triathlon 2010" în cadrul programului de sprijinire alternative specifice judeţului Harghita

154/2010. Pentru modificarea Hotărârii nr.132/2010 a Consiliului judeţean Harghita privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2010 către Asociaţia Culturală „Kőlik"

157/2010. Privind aprobarea Proiectului Tehnic aferent investiţiei "Racord canal menajer - Centrul Multifuncţional al Consiliului Judeţean Harghita"

160/2010. Privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru lucrarea „Reabilitare DJ 132, km 18+220 – 47+085 – Lucrări Suplimentare"

163/2010. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 55/2010 privind aprobarea înfiinţării societăţii comerciale „Honline Media", societate cu răspundere limitată

164/2010. Privind aprobarea preluării în administrarea Consiliului Județean Harghita, a unor terenuri aflate în domeniul public al localităților Borsec, Tușnad, Tomești, Ciumani, Cozmeni-sat, Lăzăreşti,Cozmeni, Siculeni, Sâncrăieni, Sântimbru în vederea implementării proiectului - reabilitarea/modernizarea băilor locale din județul Harghita

167/2010. Privind aprobarea Programului de colaborare al Consiliului Județean Harghita cu organizații neguvernamentale în vederea organizării de tabere, întâlniri și festivaluri pentru tineret, pe anul 2010

172/2010. Privind aprobarea participării Judeţului Harghita, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară turistică „CIOMAD BALVANYOS", „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS közösségek közti turizmusfejlesztési társulás"

181/2010. Privind aprobarea Regulamentului de stabilire a modalităţii de achiziţie a terenurilor

215/2010. Privind aprobarea documentaţiei „Studiu de fezabilitate pentru realizarea Centrului inovativ de dezvoltare economică în județul Harghita „Harghita Business Center"- Incubator de afaceri"

222/2010. Privind aprobarea nominalizării reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc;

223/2010. Privind aprobarea nominalizării reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie Tulgheş

224/2010. Privind unele măsuri de reorganizarea managementului şi înfiinţarea Consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc şi al Spitalului de Psihiatrie Tulgheş

225/2010. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 194/2009 privind asocierea Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Asociaţia pentru Judeţul Harghita – Hargita Megyéért Egyesület în vederea constituirii unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, având denumirea de S.C. Proiect Consulting Harghita S.R.L., cu modificările ulterioare

227/2010. Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2010

230/2010. Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economică durabilă, inovativă şi orientată spre atragerea de fonduri monetare naţionale şi europene al judeţului Harghita

233/2010. Privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 67/2010 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean la proiectul internaţional Robinwood+, finanţat din cadrul programului Interreg IVC şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

239/2010. Privind aprobarea programului „Reprezentare, promovare şi desfăşurarea activităţilor internaţionale a judeţului Harghita pe lângă instituţiile Uniunii Europene" pe anul 2010

255/2010. Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2010

264/2010. Privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 22/2010 a Consiliul Judeţean Harghita cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale Camerei Agricole a Judeţului Harghita

265/2010. Privind modificarea Hotărârii nr. 117/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Bibliotecii Judeţene "Kájoni János", cu modificările şi completările ulterioare

266/2010. Privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 121/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

268/2010. Privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural Judeţean Harghita

269/2010. Cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 9/1999 privind înfiinţarea Editurii Hargita al Consiliului Judeţean Harghita

270/2010. Cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 24/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi statului de funcţii al Serviciului Public de Management Energetic Harghita

273/2010. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 73/2005 privind înființarea, organizarea si funcționarea Serviciului Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean Harghita, cu modificările si completările ulterioare şi modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 26/2010 privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, al organigramei şi statului de funcţii al Serviciului Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean Harghita şi aprobarea componenţei consiliului de administraţie

274/2010. Privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 283/2009 privind înfiinţarea instituției publice "Serviciului Public al Consiliului Judeţean Harghita de Protejare a Monumentelor – Hargita Megye Tanácsának Műemlékvédelmi Közszolgálata", cu modificările ulterioare

276/2010. Privind modificarea Hotărârii nr. 224/2009 a Consiliului Judeţean Harghita, privind aprobarea înfiinţării Serviciului public pentru administrarea şi gestionarea „Centrului Multifuncţional din Şumuleu", a regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale acestuia

277/2010. Privind aprobarea modificării anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 205/2010 a Consiliului Judeţean Harghita, cu privire la stabilirea numărului de posturi prin reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, precum şi a numărului maxim de posturi pentru instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Harghita

278/2010. Privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita, ca membrii ai Consiliului de administraţie din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Harghita

279/2010. Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 114/2010 privind acordarea premiilor ocazionate de desfăşurarea concursului "Cea mai curată şi îngrijită localitate din judeţul Harghita" pentru anul 2010

286/2010. Privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ judeţean, cu modificările şi completările ulterioare

287/2010. Pentru modificarea Hotărârii nr. 107/2010 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita „Clubului Sportiv Handbal Club Odorheiu Secuiesc" pe anul 2010

296/2010. Privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager al Centrului Cultural şi de Arte Lăzarea, respectiv constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor

300/2010. Cu privire la luarea de act de încetare de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Vajna Emeric

301/2010. Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2010

303/2010. Privind aprobarea modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare „Hargita Viz", la care Judeţul Harghita este membru asociat

304/2010. Privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al SC HARVIZ SA, la care Judeţul Harghita este acţionar

305/2010. Privind aprobarea modificării contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr. 34/01.09.2009

307/2010. Privind aprobarea documentaţiilor tehnico – economice pentru lucrările „Alimentarea cu apă a localităţilor sub 300 de locuitori: Alimentare cu apă în localitatea Firtuşu, comuna Lupeni; Alimentare cu apă în localitatea Chinuşu, comuna Mărtiniş şi Alimentare cu apă în localitatea Firtănuş, comuna Avrămeşti"

310/2010. privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc

313/2010. Privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru de onoare în Asociaţia Székely Konyha

314/2010. Cu privire la modificarea Hotărârii nr. 46/2010 a Consiliului Judeţean Harghita privind derularea programului "Promovarea colaborării judeţului Harghita cu judeţele Covasna si Mureş pe anul 2010"

315/2010. Privind încetarea detaşării în funcţia publică de conducere de şef serviciu la Camera Agricolă a Judeţului Harghita, şi promovarea temporară a doamnei Máthé Ema pentru exercitarea funcţiei publice de conducere de şef serviciu al Camerei Agricole a Judeţului Harghita

320/2010. privind aprobarea documentaţiei Studiu de fezabilitate pentru „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă"- pe imobilele din patrimoniul Consiliului Judeţean Harghita

337/2010. Privind aprobarea achitării cotizaţiei pe anul 2010 Consiliului Judeţean Harghita, decurgând din calitatea de membru în „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita"- „Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete"