Thamó Csaba Zsolt Béla 2011

Luări de cuvânt: 9

Propuneri: 8

Întrebări: 3

Votare

 

Întrebări:

 29.04.2011. Domnul consilier judeţean Thamó Csaba sprijină derularea acestui program şi are o întrebare privind electrificarea localităţii Mădăraş-Harghita. Hot.116/2011

22.09.2011. Domnul consilier judeţean Thamó Csaba cere răspunsul la adresa înaintată către preşedintele Consiliului Judeţean Harghita privind problemele localităților neelectrificate.

15.12.2011. Domnul consilier judeţean Thamó Csaba are o întrebare privind interpelația înaintată preşedintelui Borboly Csaba. Hot.337/2011

 

Propuneri:

 06.02.2011. Domnul consilier judeţean Thamó Csaba propune includerea în buget a unui studiu de fezabilitate privind construirea unui nou parc agro industrial asemănător celui de la Siculeni... Domnul consilier judeţean Thamó Csaba are o propunere de modificare la Articolul 7. Domnul consilier judeţean propune includerea în buget elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru zona Nicoului de Sus. Hot.3/2011

06.02.2011. Domnul consilier judeţean Thamó Csaba propune includerea unei sume pentru un studiu de fezabilitate pentru investiţii pentru prevenirea inundaţiilor. Hot.4/2011

06.02.2011. Domnul consilier judeţean Thamó Csaba consideră că ar trebui simplificat un pic sistemul de depunere a proiectelor. Hot.6/2011

06.02.2011. Domnul consilier judeţean Thamó Csaba propune includerea expresă a familiilor mari în acest program, precum şi includerea Fundaţiei Civitas în acest program. Hot.61/2011

11.03.2011. Domnul consilier judeţean Thamó Csaba propune ca membru în această comisie pe D-na consilier dr. Papp Kincses Emese. Hot.76/2011

11.03.2011. Domnul consilier judeţean Thamó Csaba propune dezvoltarea acestui program şi posibilitatea de a mări bugetul programului. Hot.79/2011

25.05.2011. Domnul consilier judeţean Thamó Csaba propune mărirea sprijinului financiar acordat de către Consiliului Judeţean Harghita pentru organizarea taberei EMI la 15.000 RON. Hot.165/2011

15.12.2011. Domnul consilier judeţean Thamó Csaba propune ca începând de anul viitor aceste asociaţii să-şi prezinte rapoartele de activitate în funcţie de scopurile şi obiectivele realizate în folosul comunităților locale care corespund şi cerinţelor Consiliului Judeţean Harghita. Hot.347/2011

 

Luări de cuvânt:

 11.03.2011. Domnul consilier judeţean Thamó Csaba afirmă că PCM-ul sprijină proiectul de hotărâre cu precizarea ca în termen lung asigurarea calităţii produselor să fie asigurată. Hot.78/2011

29.04.2011. Domnul consilier judeţean Thamó Csaba consideră că acest program este important în privinţa diversităţii culturale. Hot.144/2011

01.07.2011. Domnul consilier judeţean Thamó Csaba cere ca amendamentul de fond al proiectului de hotărâre să fie dezbătut în mod corespunzător. Hot.175/2011

30.08.2011. Domnul consilier judeţean Thamó Csaba oferă sprijinul fracţiunii PCM pentru proiectul de hotărâre şi pentru încheierea parteneriatelor în scopul reabilitării drumului judeţean DJ 123. Hot.219/2011

22.09.2011. Domnul consilier judeţean Thamó Csaba menţionează că fracţiunea PCM sprijină programul Consiliului Judeţean Harghita „Realizarea investiţiilor privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate sau parţial neelectrificate din judeţul Harghita, în anul 2011" şi cere sprijinul Consiliului Judeţean Harghita în rezolvarea problemelor de electrificare a municipiului Odorheiu Secuiesc. Hot.254/2011

19.10.2011. Domnul consilier judeţean Thamó Csaba consideră că doar o parte a sumelor din bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita a fost cheltuită în perioada precedentă şi solicită explicaţii în acest sens. Hot.269/2011

19.10.2011. Domnul consilier judeţean Thamó Csaba crede că proiectul de hotărâre poate fi sprijinit şi a mai adăugat că va fi îmbucurător dacă condiţiile de lucru şi performanţele pedagogilor se vor îmbunătăţii odată cu preluarea acestor persoane de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Harghita. Hot.285/2011

19.10.2011. Domnul consilier judeţean Thamó Csaba consideră că până în prezent Editura Hargita Népe a fost finanţat doar din venituri proprii iar acum urmează recalificarea acesteia ca şi instituţie culturală, şi regulamentul de organizare şi funcţionare a Editurii Hargita Népe nu a fost respectat. Hot.291/2011

25.11.2011. Domnul consilier judeţean Thamó Csaba consideră că aceste iniţiative ce vizează protejarea monumentelor merite să fie sprijinite şi cere sprijinul financiar pentru rezolvarea problemei şcolii din Căpâlniţa şi a facturilor neachitate de către comună în urma inundaţiilor suferite. Hot.303/2011

 

Votare:

 DA 226

NU 6

Abținere 90

Nu a Votat 1

Absent 23

 

ThamoCsaba2011