Tordai Árpád 2010

Nu a sprijinit aprobarea hotărârilor: 2010

 

31/2010. Privind numirea în funcţia de conducere de şef serviciu, cu contract de muncă pe durată nedeterminată la Centrul Multifuncţional al Consiliului Judeţean Harghita, a doamnei Bene Ibolya

34/2010. Privind aprobarea „Programului anual de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap din judeţul Harghita" pe anul 2010 al Consiliului Judeţean Harghita

168/2010. Privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita în vederea sprijinirii unor activităţi ai cultelor religioase, pe anul 2010

188/2010. Cu privire la modificarea Hotărârii nr. 120/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Cultural şi de Arte – Lăzarea

245/2010. Privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita Clubului Sportiv Progym pe anul 2010