Incze Csongor 2012

Luări de cuvânt: 0

Propuneri: 0

Întrebări: 0

Votare

 

Întrebări:

 

Propuneri:

 

Luări de cuvânt:

 

 

Votare:

DA 122

NU 0

Abținere 0

Nu a Votat 22

Absent 0

 

InczeCsongor2012