CJH - Internship - 03.09.2020

ANUNȚ

Consiliul Județean Harghita, în calitate de organizație-gazdă, organizează Programul de Internship pentru ocuparea a 5 posturi în baza Legii nr.176/2018 privind internshipul

 

Ce ne propunem?

 • dezvoltarea abilităţilor profesionale ale internilor în îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor din domeniul în care se organizează programul de internship;
 • dobândirea de experienţă profesională, abilităţi practice şi competenţe;
 • facilitarea tranziţiei de la sistemul de educaţie către piaţa muncii;
 • posibilitate pentru a construi o carieră la Consiliul Județean Harghita;
 • cunoaşterea de către interni a specificului activităţii CJHR în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea, precum şi a exigenţelor acestuia.

Cui ne adresăm?

 • Programul de Internship este dedicat proaspeților absolvenți cu studii superioare care îndeplinesc criteriile de eligibilitate cerute pentru fiecare specializare.
 • Căutăm 5 absolvenți cu studii superioare care să ajute în demersurile Consiliului Județean Harghita în ceea ce privește relansarea economică după perioada stării de urgență create de pandemia cu COVID-19, în special în domeniul turismului, dar și în alte domenii care pot să ajute întreprinderile să reînceapă activitatea, înființarea de întreprinderi și pentru a stimula economia. Turismul, agricultura, creșterea animalelor și artizanatul sunt  evidențiate ca domenii solicitate.

Ce trebuie să ştii, înainte de a aplica:

 • Programul de Internship se desfășoară pe o perioadă de 5 luni consecutive iar durata timpului de muncă pentru un intern, pentru a desfăşura activitate în baza unui contract de internship, este de maximum 30 de ore pe săptămână, 6 ore pe zi, şi se stabileşte prin contractul de internship;
 • Pe durata desfăşurării programului, internii vor primi indemnizaţia pentru internship, în valoare de 2043 lei brut (6 ore/zi), şi se acordă proporţional cu numărul de ore de activitate desfăşurată;
 • Perioada de activitate va fi considerată vechime în muncă și vechime în specialitatea studiilor.
 • La finalul programului de internship internul va primi un certificat de internship.

 

Candidaţii la Programul de Internship al CJHR trebuie să întrunească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

 • rezidenţa ori domiciliul în România;
 • cunosc limba română, scris şi vorbit;
 • nu au vechime și nu sunt activi pe piața muncii;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă
 • cunosc la nivel mediu [Bl/ B2) cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională, conform standardelor europene de evaluare a competenţelor lingvistice;
 • utilizează, cel puţin la nivel mediu, soft-urile de procesare text, calcul tabelar şi prezentări, precum şi instrumentele de navigare pe Internet;
 •  are capacitate deplină de exerciţiu;
 •  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează.

 

Dosarul de internship va conţine în mod obligatoriu (actele se depun în limba română):

   a) cererea de înscriere de mână la programul de internship/concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte, care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu postul de internship pentru care candidează;

e) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

f) curriculum vitae;

g) o scrisoare de intenție prin care candidatul să motiveze de ce vrea să participe la programul de internship și să exemplifice în ce mod va contribui la parcursul său profesional după finalizarea programului.

 

Examinarea va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita (Miercurea Ciuc, P-ța Libertății  nr. 5.), după cum urmează:

 • Proba scrisă va avea loc în data de 3 septembrie 2020, ora 12,00;
 • Proba de interviu va avea loc în data de 7 septembrie 2020, ora 10,00;

 

Având în vedere situația dată de răspândirea pe teritoriul României a noului coronavirus Covid-19, depunerea documentelor necesare participării la program se va face online, în format scanat individual fiecare document, la adresa de e-mail hr@județulharghita.ro și în CC garbekinga@judetulharghita.ro , până la data de 31 august 2020, ora 15:00, cu specificația clară că se dorește participarea la Programul de Internship.

 

Condiţiile de participare la program/examinare şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul Consiliului Județean Harghita  http://judetulharghita.ro/recrutare.html.

 

 

 

 

 

 

                                                                      

CALENDARUL

de desfăşurare al Programului de Internship (Examinare):

 

Nr.crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfășurare

 

Înscrierea candidaţilor

24.08 – 31.08.2020

 

Selectarea dosarelor la program

01.09.2020

 

Prima probă a examinării – proba scrisă

03.09.2020

 

A doua probă a examinării – interviu/practică

07.09.2020

 

Afişarea rezultatelor finale ale examinării

08.09.2020

 

Borboly Csaba, preşedinte

POSTURI VACANTE
Pagini tematice

Calendar evenimente
«mai, 2024»
lmmjvsd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
FACEBOOK

Proiecte

 

 

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

 

DAUNE CAUZATE DE ANIMALE SĂLBATICE

Urgenţe

Număr unic pentru apeluri de urgenţe:

112

Serviciul permanent de deszăpezire al drumurilor judeţene asigurat de Consiliul Judeţean Harghita:

0266 207 774