Általános Szerződési Feltételek

Termeni şi Condiţii de Utilizare a portalului Consiliului Judetean Harghita

Orice fel de comunicare şi informaţie iniţiată prin acest Serviciu va fi guvernată de aceşti termeni şi condiţii, ca reprezentând Acordul complet, exclusiv şi definitiv între tine şi Consiliul Judetean Harghita, în calitate de proprietar şi unic administrator al Portalului(denumit în continuare Administrator). Portalul Consiliului Judetean (denumit in continuare Portal) îşi rezervă dreptul, pe baza unilaterală, să modifice, amendeze sau să actualizeze aceşti termeni şi condiţii în orice moment, fără a anunţa în prealabil. Îşi rezervă de asemenea dreptul de a amenda, adăuga sau şterge orice aspect al Serviciului în orice moment fără a anunţa în prealabil. Aceste schimbări vor intra în vigoare din momentul publicării pe acest website. În cazul în care continuaţi să utilizaţi acest Serviciu şi după revizuire, înseamnă că aţi acceptat pe deplin termenii prezentului Acord, inclusiv modificările survenite.

Confidenţialitate

Pentru a raspunde întrebărilor Dvs. şi pentru a ţine evidenţe despre folosirea site-ului nostru poate apărea necesitatea de a vă cere informaţii cu caracter personal, cum ar fi numele Dvs., adresa, cnp-ul, adresa de e-mail şi numarul de telefon. Aceste informaţii însă nu vor fi folosite pentru a vă transmite alte oferte, informaţii despre serviciile firmei noastre fără acordul Dvs. Portalul se obligă să protejeze confidenţialitatea vizitatorilor site-ului său. Nici un fel de informaţii cu caracter personal nu vor fi transmise către terţi, cu excepţia acelor terţi parteneri care asigură bună funcţionare a acestui portal. Totuşi, putem furniza unor terţi informaţii de ordin general referitoare la vânzări, trafic în site precum şi alte informaţii, însă aceste statistici nu vor conţine date cu caracter personal. Acest portal poate utiliza tehnologii care ne permit colectarea anumitor informaţii cu caracter tehnic despre Dvs: adresa Dvs. de Internet (adresa IP), sistemul de operare folosit, tipul browser-ului, informaţii despre traficul realizat de Dvs. prin portal-ul nostru. Toate aceste informaţii colectate prin intermediul portalului au scopul de a ajuta la îmbunătăţirea serviciilor si informatiilor oferite de portalul web.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, portalul va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. Vă informăm că datele personale pe care ni le furnizaţi sunt prelucrate în scopul oferirii în condiţii optime de către portal a serviciilor pe internet şi a serviciilor care ţin de domeniul educaţiei, culturii şi a divertismentului.

La opţiunea dumneavoastră ne furnizaţi unele date personale ale dumneavoastră pentru a vă crea un cont valabil şi pentru a beneficia de serviciul oferit de către portal. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi stergerea datelor. Sunteţi de acord că stergerea datelor personale ale dumneavoastră va fi urmată de ştergerea contului dumneavoastră din sistem şi de imposibilitatea de a accesa serviciul oferit de portal.

Pentru exercitarea acestor drepturi puteţi face o cerere în scris cu cerinţa dvs., pe care să o trimiteţi apoi prin postă sau e-email.

Securitate

În timpul procesului de înregistrare, ţi se va aloca o parolă care ţi se va transmite prin email. Eşti responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii acestei parole şi eşti în întregime responsabil pentru toate activităţile şi taxele ce pot apărea prin utilizarea acesteia. Poţi modifica parola şi profilul personal în orice moment. Eşti de acord să anunţi imediat de orice inadvertenţe în cadrul profilului personal, orice utilizare neautorizată, improprie sau ilegală a parolei sau a contului sau orice altă problema de securitate. Este responsabilitatea ta să actualizezi şi să te asiguri că adresa de postă electronică la care mesajele sunt trimise este cea corectă.Portalul nu este responsabil pentru nici un fel de pierderi, impuneri, daune, cauze de acţiune, cheltuieli, judecăţi, premii, penalităţi sau taxe generate de nerespectarea prevederilor prezentei Secţiuni. Este responsabilitatea ta să te asiguri că orice utilizator autorizat al contului tău a citit Termenii şi condiţiile prezentului Acord şi înţelege că utilizarea de către ei a Serviciului se supune acestor termeni şi condiţii. Eşti de acord că eşti pe deplin responsabil pentru modul de folosire al Serviciului de către orice utilizator autorizat şi pentru orice consecinţă ar rezulta din utilizarea necorespunzătorare a Serviciului sau de încălcarea Acordului de către o astfel de persoană.

Tentativa sau realizarea de operaţiuni neautorizate asupra acestui Portal, cum ar fi utilizarea abuzivă, frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea sau utilizarea nepermisă de informaţii poate atrage anularea contului, precum şi urmărirea penală în conformitate cu legislaţia română în vigoare. În cazul în care Administratorul apreciază că un Utilizator nu respectă condiţiile şi termenii de utilizare din prezentul Regulament sau a adus ori poate aduce atingere în orice mod Portalului, Administratorul poate restricţiona sau susupenda accesul Utilizatorului la Portal. Aceasta poate însemna: ştergerea mesajelor al căror conţinut nu respectă termenii şi condiţiile portalului; suspendarea temporară sau permanentă a contului şi a tuturor informaţiilor pe care le conţine; ştergerea opţiunilor definite şi interzicerea accesului la serviciile Portalului. Restricţionarea accesului Utilizatorului poate să fie sau nu precedată de avertismente, în funcţie de aprecierea exclusivă şi unilaterală a Administratorului.

Acceptarea condiţiilor

Utilizarea Portalului este condiţionată de acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos. Administratorul îşi rezervă dreptul de a schimba în orice moment aceste condiţii, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează (denumite în continuare Utilizatori). Termenii şi Condiţiile de Utilizare se aplică pentru oricare din secţiunile Portalului şi pentru toţi utilizatorii. Utilizatorii care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile de mai sus nu au dreptul de a folosi Portalul. Postarea şi publicarea materialelor pe acest Portal exonerează Administratorul de orice răspundere privind conţinutul şi veridicitatea informaţiilor, aceasta aparţinând exclusiv autorilor. Administratorul nu garantează că informaţiile sunt complete, corecte sau actualizate. De asemenea, utilizatorii folosesc Portalul pe riscul propriu, Administratorul fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de accesarea sau utilizarea Portalului sau ca urmare a utilizării informaţiilor din acest Portal.

Drepturile şi responsabilităţile utilizatorilor

Utilizatorii Portalului au dreptul la o corectă informare, iar Administratorul va depune toate eforturile pentru a facilita o comunicare optimă cu utilizatorii. Calitatea de membru al Portalului este liber consimţită de utilizatori, iar, odată înregistraţi, utilizatorii au dreptul de a solicita renunţarea la acest statut şi ştergerea din sistem a tuturor informaţiilor cu caracter personal. Pentru a deveni membru al Portalului, utilizatorii se obligă să completeze formularul de înregistrare solicitat de Administrator, cu condiţia ca datele completate să fie adevărate şi exacte. După completarea formularului de înregistrare în Portal, Utilizatorii vor primi un cont şi o parolă de acces. Utilizatorii sunt responsabili de păstrarea confidenţialităţii datelor de acces ale contului de membru al Portalului şi de utilizarea propriului cont. Administratorul nu este răspunzător pentru nici o pagubă morală sau materială cauzată de nerespectarea de către utilizatori a acestor prevederi. Întreaga răspundere de orice natură pentru informaţiile care sunt publicate/transmise pe Internet de către Utilizator în contul său de pe Portal, precum şi pentru consecinţele care pot apărea în urma acestor activităţi, aparţine în exclusivitate Utilizatorului.

Dreptul de utilizare a materialelor

Administratorul îi autorizează pe utilizatori să vizualizeze şi să descărce copii ale materialelor de pe Portal în scop de informare. Administratorul acordă, de asemenea, utilizatorilor dreptul de a trimite mesaje, date sau alte informaţii către Portal. Utilizatorii Portalului pot trimite comentarii, sugestii, idei sau observaţii cu privire la conţinutul şi structura acestuia, prin oricare din instrumentele puse la dispoziţie, cu condiţia ca acestea să respecte cadrul legal, şi să nu adfucă prejudicii de nicionatură Portalului sau a unei terţe părţi. Conţinutul Portalului, integral sau parţial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revândut, vizitat sau exploatat în scopuri de comercializare, fără acceptul scris prealabil al Administratorului.

Legături

Portalul poate conţine legături (denumite link-uri) către alte Portaluri sau resurse web. Administratorul nu este responsabil de disponibilitatea şi corectitudinea informaţiilor oferite de acestea şi este exonerat de orice răspundere pentru orice pagubă sau pierdere cauzată de folosirea de către utilizatori a acestora. Portalul poate acorda partenerilor dreptul de a crea un link către pagina principală a portalului, cu condiţia ca acest link să nu aducă vreo atingere de vreo natură Portalului şi obiectivelor sale.

Álláshirdetések
Tematikus oldalak

Eseménynaptár
«2024, július»
hkscpsv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
FACEBOOK

Projektek

 

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

VADKÁROK HARGITA MEGYÉBEN

Sürgősségi számok

Egységes segélyhívó szám:

112

 

Hargita Megye Tanácsának készenléti szolgálata a megyei utak hótalanítására:

0266 207 774